Mynämäki, Laajoen Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Tapaus Wideriver

Laajoen kesäteatteri 2024
Liput

Aikui­set 25 €
Lap­set (alle 12 v.) 10 €
Ryh­mät (yli 20 hlö) 23 € / hlö

Lippuvaraukset
KESÄTEATTERIN TEKEMISEN SIETÄMÄTÖN VIEHÄTYS eli “Tapaus Wideriver”

Tänä kesä­nä Laa­joel­la näh­dään huu­mo­rin kei­noin, että mitä tapah­tuu, kun pit­kään yhdes­sä ollut näyt­te­li­jä­seu­rue alkaa teh­dä englan­ti­lais­ta näy­tel­mää - “Tapaus Wideriveriä”.

Kome­dia tar­kas­te­lee lem­pey­del­lä sitä, että min­kä­lai­sia haas­tei­ta van­he­ne­mi­nen tuo muka­naan näyt­te­le­män val­mis­ta­mi­seen. Yksi ei tah­do näh­dä, toi­nen ei kuul­la ja jol­la­kin muul­la on haas­tei­ta repliik­kien muis­ta­mi­sen suh­teen. Lisää vauh­tia teat­te­rin sie­tä­mät­tö­mään vie­hä­tyk­seen tuo into­mie­li­nen ohjaa­ja Osmo, joka on päät­tä­nyt, että juu­ri tämän näy­tel­män ensi-illas­ta tulee ikimuistoinen.

Nyt on ainut­laa­tui­nen tilai­suus pääs­tä kur­kis­ta­maan kulis­sei­hin, nau­raen myö­täe­lä­mään van­he­ne­vien näyt­te­li­jöi­den kom­mel­luk­sil­le ja jän­nit­tä­mään, että saa­vat­ko laa­jo­ke­lai­set näy­tel­män­sä val­miik­si vas­toin­käy­mi­sis­tä huolimatta.