fbpx

Salo, Kirakan kesäteatteri

Ohjelmistossa 2022:

RÖLLIEN LAKIKIRJA

Kira­kan kesä­teat­te­ri jat­kaa koko per­heen näy­tel­mien teke­mis­tä. Kesäl­lä 2022 näh­dään Allu Tup­pu­rai­sen kir­joit­ta­man Röl­lien Laki­kir­jan kantaesitys!

Röl­lien Laki­kir­ja, joka on ilmes­ty­nyt vuon­na 2020, jat­kaa mei­dän kaik­kien rakas­ta­mia Röl­li-tari­noi­ta, ja tem­pai­see mei­dät mukaan seik­kai­luun kera Röl­lin, Mil­li Men­nin­käi­sen ja lau­lun­opet­ta­ja Riit­ta Soin­nun kun he läh­te­vät Kylän Van­him­man saa­toit­ta­ma­na etsi­mään röl­lien laki­kir­jaa! Luvas­sa jän­ni­tys­tä, haus­kuut­ta ja eri­lai­sia koh­taa­mi­sia Allu Tup­pu­rai­sen sävel­tä­män musii­kin kera - muka­na mm. iki­muis­toi­nen Häläpäti-laulu. 

Näy­tel­mä muis­tut­taa mei­tä elä­män tär­keim­mis­tä asiois­ta: jos­kus pie­ni jyvä­kin voi tuo­da onnen! Joten tule kat­so­maan mitä muu­ta Röl­li ja kump­pa­nit löy­tä­vät mat­kal­laan - tule kans­sam­me seikkailuun! 

ESI­TYK­SET:

Esi­tyk­set 21.6-10.7.2022 

LIPUT:

20/18/15 €
Per­he­lip­pu 60 € (4 henk., vähin­tään 1 aikuinen)

Lip­pu­va­rauk­set ja kyse­lyt (mm. ryh­mä­va­rauk­sis­ta) kirakankesateatteri@gmail.com.

Esi­tys­paik­ka:

Kira­kan­tie 240
25610 Ylön­ky­lä

Ajo-ohjeet:

Teat­te­rill­le joh­taa Per­niö-Kemiö maan­tiel­tä Kira­kan­tie-nimi­nen pai­kal­lis­tie.
Pää­tiel­tä opas­tus, mat­kaa teat­te­ril­le n. 3 km.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kirakankesateatteri.fi