Salo, Kirakan kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Risto räppääjä ja pakastaja-Elvi

Liput

Liput 20/18/15€ 

Lip­pu­tie­dus­te­lut: kirakankesateatteri@gmail.com

Esitykset 2023

Ke 28.6. klo 18
Ti 4.7. klo 18
Ke 5.7. klo 18
To 6.7. klo 18
Pe 7.7. klo 18
La 8.7 klo 15
Su 9.7. klo 15
Ma 10.7. klo 18
Ti 11.7. klo 18
Ke 12.7. klo 18
To 13.7 klo 18
Pe 14.7. klo 18
La 15.7. klo 15

Koko perheen musiikkinäytelmä

10-vuo­tias Ris­to Räp­pää­jä asuu tätin­sä Rau­han luo­na, sil­lä hänen äitin­sä on tut­ki­mus­mat­kal­la kau­ko­mail­la. Ris­ton täti Rau­ha on vaih­ta­mas­sa lamp­pua, kun hän puto­aa soh­val­ta ja satut­taa jal­kan­sa. Sai­raus­lo­man­sa ajak­si Rau­ha kut­suu kotiin­sa var­hai­se­läk­keel­lä ole­van, sai­raa­la­pii­rin nopeim­man mar­jo­jen pus­sit­ta­jan, pakas­ta­ja-Elvin, avus­ta­maan kodin­hoi­dos­sa. Elvi ei kui­ten­kaan ole pel­käs­tään avuk­si Räp­pää­jien arjes­sa, vaan Ris­to, Rau­ha sekä naa­pu­rin Nel­li ja Len­nart saa­vat pelot­ta­van mys­tee­rin ratkaistavaksi.

Koko per­heen musiik­ki­näy­tel­mä on nyt näh­tä­vis­sä tänä kesä Kira­kan kesä­teat­te­ris­sa. Kira­kan näyt­tä­möl­le tämän seik­kai­lun ohjaa Sai­ja-Reet­ta Kotirinta.