Salo, Rikalanmäen kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

KYLLÄ ISÄ OSAA

Liput

28 € Perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 30.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
26 € elä­ke­läi­set, opis­ke­li­ja, työ­tön, varush­lö (Lip­pu­pis­te 28.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
20 € Lap­si alle 12v. (Lip­pu­pis­te 22.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
(+ mahd. toi­mi­tus- / las­ku­tus­ku­lut)

RYH­MÄT:
24 € väh. 20 hlöä
Ryh­mä­myyn­ti vain Teat­te­ri PRO­vins­sin lipun­myyn­nis­tä
(+ mahd. toi­mi­tus- /laskutuskulut )

90-luvun tv-komedian riemukas teatteriversio

Rakas­te­tun tv-sar­jan hen­ki­löt täs­sä ajas­sa. Jon­na ja hänen poi­kays­tä­vän­sä ovat muut­ta­mas­sa per­heen homei­seen taloon. He luu­le­vat, että isä ja äiti ovat jo muut­ta­neet siel­tä pois. Kysees­sä on kui­ten­kin vää­rin­kä­si­tys ja Jon­nan ja äidin välil­lä alkaa tais­te­lu talos­ta. Isä yrit­tää teh­dä par­haan­sa lupaa­mal­la kum­mal­le­kin hoi­ta­van­sa toi­sen muu­al­le. Jus­si ei saa enää sel­vää kuka talos­sa asuu, vää­rin­kä­si­tyk­siä sat­tuu ja isä­kin kuo­lee. Vai kuo­lee­ko sittenkään?

ESITYKSET 2023

pe 16.6.2023 klo 18.00
su 18.6.2023 klo 15.00
ti 27.6.2023 klo 18.00
ke 28.6.2023 klo 18.00
su 2.7.2023 klo 15.00
ke 5.7.2023 klo 18.00
pe 7.7.2023 klo 18.00
su 9.7.2023 klo 15.00
ti 11.7.2023 klo 18.00
ke 12.7.2023 klo 18.00
to 13.7.2023 klo 18.00
su 16.7.2023 klo 15.00
ti 18.7.2023 klo 18.00
ke 19.7.2023 klo 18.00
pe 21.7.2023 klo 18.00
su 23.7.2023 klo 15.00
ti 25.7.2023 klo 18.00
ke 26.7.2023 klo 18.00
pe 28.7.2023 klo 18.00
su 30.7.2023 klo 15.00
ti 1.8.2023 klo 18.00
ke 2.8.2023 klo 18.00
su 6.8.2023 klo 15.00
ti 8.8.2023 klo 18.00
ke 9.8.2023 klo 18.00
pe 11.8.2023 klo 18.00

VIERAILUESITYKSET

Rika­lan­mäen Teat­te­ri­vin­til­lä näh­dään kesän aika­na myös jouk­ko vie­rai­lue­si­tyk­siä ja juh­li­taan Rika­lan­mäen Kult­tuu­ri­viik­koa! Koko ohjel­mis­to sivuil­lam­me www.teatteriprovinssi.fi/rikalanmaki

To 6.7. klo 19 Self Rising Flour - blue­grass-kon­sert­ti
Pe 14.7. klo 18 Ama­deus Lund­berg - Tan­go D’A­mo­re
To 20.7. klo 17 ja klo 20 Drag-Lei­dit Leväl­lään
Ti 25.7. klo 11 Has­su-Hes­su - Lau­la­va tai­ku­ri
31.7.-6.8. Rika­lan­mäen kult­tuu­ri­viik­ko
Pe 4.8. klo 19 Mui­ja ja Tosi­mui­ja - Stand up -show
To 10.8. klo 19 Edu Ket­tu­nen - City By The Sea

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET

Tie­dus­te­lut ja varauk­set Teat­te­ri PRO­vins­sin lipunmyynnistä:

0440-520 260
myynti@teatteriprovinssi.fi