Salo, Rikalanmäen kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

KVARTETTI

RIKALANMÄEN KESÄTEATTERI 2024
Liput

30 € Perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 33.60 + tilaus­mak­sut)
(+ mahd. toi­mi­tus- / laskutuskulut)

90-luvun tv-komedian riemukas teatteriversio

Oop­pe­ra­lau­la­jat Cis­sy, Wil­fred ja Reg­gie viet­tä­vät elä­ke­päi­vi­ään muusi­koi­den van­hain­ko­dis­sa vit­sail­len, muis­tel­len van­ho­ja aiko­ja ja käy­den tah­to­jen tais­te­lua hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Hei­dän rau­han­sa sär­kyy, kun jouk­koon saa­puu hei­dän van­ha kol­le­gan­sa Jean. Nelik­koa pyy­de­tään esiin­ty­mään van­hain­ko­din vuo­tui­ses­sa Ver­din syn­ty­mä­päi­vä­juh­las­sa van­hal­la bra­vuu­ri­nu­me­rol­laan – Rigo­le­ton kvar­te­tol­la. Mut­ta suos­tuu­ko lau­la­mi­sen vuo­sia sit­ten yhtäk­kiä lopet­ta­nut Jean mukaan? Onnis­tuu­ko muis­sa maa­il­mois­sa käys­ken­te­le­vä Cis­sy pysyt­te­le­mään sel­vä­jär­ki­se­nä esi­tyk­sen ajan? Eikä asioi­ta hel­po­ta se, että Jean ja Reg­gie oli­vat aikoi­naan naimisissa…

Harwoo­din menes­tys­ko­me­dia on sydä­mel­li­nen ja pis­te­liäs kuvaus ihmi­sis­tä, jot­ka eivät anna iän lan­nis­taa itse­ään. Vaik­ka ruu­mis temp­pui­lee, palaa heis­sä edel­leen kiih­keä hen­ki. Hei­dän tun­nus­lauseen­sa on: “Ei itsesääliä.”

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET

Tie­dus­te­lut ja varauk­set Teat­te­ri PRO­vins­sin lipunmyynnistä:

0440-520 260
myynti@teatteriprovinssi.fi