fbpx

Salo, Rikalanmäen kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

KAHDEN KAUPPA

Kah­den kaup­pa on kut­kut­ta­van haus­ka tut­kiel­ma rak­kau­den, ystä­vyy­den ja pari­suh­tei­den kaa­ot­ti­ses­ta maa­il­mas­ta sekä sii­tä, mik­si emme voi elää ilman toisiamme.

Kome­dia tar­joi­lee terä­vää huu­mo­ria suu­rel­la sydä­mel­lä ja pika­vaih­doil­la höystettynä.

Karo­li­na Blom on moni­puo­li­nen free­lance-yrit­tä­jä, joka innos­tuu ihmi­sis­tä, tari­nois­ta ja koh­taa­mi­sis­ta. Täl­tä nai­sel­ta ei intoa ja impro­vi­saa­tio­ta puu­tu!
Joo­nas Suo­mi­nen on nii­ni­kään teat­te­rin monio­saa­ja, jon­ka vank­ku­ma­ton koke­mus niin näyt­te­li­jä­nä kuin ohjaa­ja­na­kin näkyy komii­kan tai­ta­vas­sa rytmityksessä.

Vauh­di­kas esi­tys upean käsi­kir­joi­tuk­sen sii­vit­tä­mä­nä tar­joi­lee takuu­var­man haus­kaa aikaa Rika­lan­mäen kesässä!

LIPUT:

32 € Perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 35.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
(+ mahd. toi­mi­tus- / laskutuskulut)

NÄYTÖKSET KESÄLLÄ 16.7. - 15.8.2021
pe 16.7.2021 klo 18.00
su 18.7.2021 klo 16.00
ti 20.7.2021 klo 18.00
ke 21.7.2021 klo 18.00
to 22.7.2021 klo 18.00
su 25.7.2021 klo 14.00
su 25.7.2021 klo 18.00
ma 26.7.2021 klo 18.00
ti 27.7.2021 klo 18.00
ke 28.7.2021 klo 18.00
to 29.7.2021 klo 14.00
to 29.7.2021 klo 18.00
su 1.8.2021 klo 14.00
ma 2.8.2021 klo 18.00
ti 3.8.2021 klo 14.00
ke 4.8.2021 klo 14.00
ma 9.8.2021 klo 18.00
ti 10.8.2021 klo 18.00
to 12.8.2021 klo 18.00
su 15.8.2021 klo 16.00

ESI­TYS­PAIK­KA: Rika­lan­mäen kesä­teat­te­ri Teat­te­ri­Vint­ti
Rika­lan­tie 74, Halikko,Salo

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatteriprovinssi.fi/rikalanmaki