fbpx

Loimaa, Kertunmäen Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

PUHTAAT VALKEAT LAKANAT

Ker­tun­mäen kesä­teat­te­ris­sa Loi­maal­la viih­dy­tään tänä­kin kesä­nä koti­mai­sen draa­man paris­sa. Näyt­tä­möl­lä näh­dään Rai­ja Ora­sen menes­tyk­sek­kää­seen tele­vi­sio­sar­jaan perus­tu­va Puh­taat val­keat laka­nat.

Puh­taat val­keat laka­nat on elä­män­ma­kui­nen ajan­ku­va 1960 – luvun Suo­mes­ta. Raik­kaan per­heen tari­nas­sa kitey­tyy suo­ma­lai­sen yrit­tä­jä­per­heen sisu­kas tais­te­lu oman elin­kei­non puo­les­ta. Ensio Rai­kas pyö­rit­tää Rai­kas Oy:n puku­teh­das­ta, ja vai­mo Mai­re omaa vaa­te­puo­tia. Rai­kas Oy pyr­kii ajan hen­gen mukai­ses­ti mukaan myös idän­kaup­paan kai­kin käy­tet­tä­vis­sä ole­vin kons­tein. Puku­teh­das­ta ovat kehit­tä­mäs­sä myös myyn­ti­joh­ta­ja Eero Kurp­pa, talous­joh­ta­ja Ris­to Rai­vio ja sih­tee­ri Irja Sopa­nen. Työn­te­ki­jöi­den puo­lia pitä­vät sosia­lis­min hen­ges­sä tuo­tan­to­joh­ta­ja Voit­to Nuu­ti­nen ja pää­luot­ta­mus­mies rou­va Lankinen.

Per­heen kak­si tytär­tä Kata­rii­na ja Ire­ne sekä kuo­pus Heik­ki tuo­vat tari­naan nuo­rem­man suku­pol­ven näkö­kul­man. Suloi­nen Kata­rii­na haa­vei­lee kih­lauk­ses­ta heti lak­kiais­ten jäl­keen. Kapi­nal­li­nen Ire­ne puo­les­taan tais­te­lee itse­päi­ses­ti Vei­jo Sal­men hur­maus­yri­tyk­siä vas­taan. Ei ihme, että Heik­ki-kuo­pus kokee jos­kus jää­vän­sä sis­ko­jen tapah­tu­ma­rik­kaan elä­män var­joon, kun ”vävyeh­do­kas­pii­ri pie­ni pyö­rii”, kuten Ensio-isä­kin toteaa.

Puh­taat val­keat laka­nat -alku­pe­räis­sar­jaa esi­tet­tiin MTV3:lla vuo­si­na 1993−96. Ker­tun­mäel­lä näh­tä­vä Outi Kes­ke­vaa­rin näyt­tä­mö­so­vi­tus tii­vis­tää sar­jan ensim­mäi­sen tuo­tan­to­kau­den tapah­tu­mat. Näy­tel­mä­ver­sio­ta on esi­tet­ty aiem­min Ori­mat­ti­las­sa, Kei­te­leel­lä sekä Tam­pe­reel­la. Ker­tun­mäel­le esi­tyk­sen ohjaa Sari Äikää-Tork­ke­li.
Ker­tun­mäen kesä­teat­te­ris­sa on katet­tu katsomo.

Käsi­kir­joi­tus Rai­ja Ora­nen
Dra­ma­ti­soin­ti: Outi Kes­ke­vaa­ri

Ohjaus: Sari Äikää-Tork­ke­li
Oikeu­det: Suo­men Näy­tel­mä­kir­jai­li­jat ja Käsi­kir­joit­ta­jat ry. SUNKLO

ESI­TYK­SET:

- pe 2.7.2021 klo 19:00
- la 3.7.2021 klo 17:00
- su 4.7.2021 klo 17:00
- ti 6.7.2021 klo 19:00
- ke 7.7.2021 klo 19:00
- to 8.7.2021 klo 19:00
- pe 9.7.2021 klo 19:00
- la 10.7.2021 klo 17:00
- su 11.7.2021 klo 17:00
- ti 13.7.2021 klo 19:00
- ke 14.7.2021 klo 19:00
- to 15.7.2021 klo 19:00
- pe 16.7.2021 klo 19:00

LIPUT:

Net­ti­li­pus­ta: 20€ / 18€
Por­til­ta: 22€ / 20€
Kysy ryh­mä­alen­nus­ta, jos ryh­män koko vähin­tään 30 henkilöä

TIE­DUS­TE­LUT JA RYHMÄVARAUKSET:

liput@loimaanteatteri.fi
040 5742 065

Ker­tu­mäen Kesä­teat­te­ri
Ori­pään­tie 355, Loimaa

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kertunmaenkesateatteri.fi