Salo, Mathildedalin Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

PIKKUPOJAT

Liput

28 € perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 30.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
26 € elä­ke­läi­set, opis­ke­li­ja, työ­tön, varush­lö (Lip­pu­pis­te 28.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
20 € Lap­si alle 12v. (Lip­pu­pis­te 22.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
(+ mahd. toi­mi­tus- / laskutuskulut)

RYH­MÄT:
24 € väh. 20 hlöä
Ryh­mä­myyn­ti vain Teat­te­ri PRO­vins­sin lipun­myyn­nis­tä
(+ mahd. toi­mi­tus- /laskutuskulut )

Näy­tel­mäs­sä vel­jes­kol­mik­ko MAKE (6v), KAKE (5v) ja VÄKE (4v) viet­tä­vät aikaan­sa kesä­mö­kil­lä raas­taen äitin­sä her­mo­ja isin käy­des­sä kesä­lo­mal­laan­kin töis­sä sadan kilo­met­rin pääs­sä. Lisäk­si pik­ku­po­jat kisai­le­vat, kuka heis­tä on saa­nut eni­ten jut­tu­ja rosik­seen naa­pu­rin­se­tien upsee­ri Jäpä­län sekä kek­si­jä Yskä­sen kus­tan­nuk­sel­la. Pert­ti “Spe­de” Pas­a­sen alku­pe­räis­ta­ri­naan perus­tu­va näy­tel­mä on kun­nia­no­soi­tus Spe­den, Simon ja Ves­kun koomikkoyhteistyölle.

Käsi­kir­joi­tus Spe­de Pasa­nen
Ohjaus Toni Enholm
Lavas­tus ja puvus­tus San­na Leppänen

Pik­ku­po­jat: Jan­ne Aho­nen, Mau­no Hau­ki­la, Akse­li Sve­holm
Muis­sa roo­leis­sa Satu Elg, Mark­ku Mäki­lä, Elsa Pie­ti­lä, Pet­te­ri Kallonen

Kun­nia­no­soi­tus Vesa-Mat­ti Loi­ril­le, Simo Sal­mi­sel­le ja Spe­de Pasaselle

ESITYKSET 2023

pe 30.6.2023 klo 18.00
ma 3.7.2023 klo 18.00
ti 4.7.2023 klo 18.00
ke 5.7.2023 klo 18.00
su 9.7.2023 klo 17.00
ma 10.7.2023 klo 18.00
ti 11.7.2023 klo 18.00
ke 12.7.2023 klo 18.00
su 16.7.2023 klo 17.00
ma 17.7.2023 klo 18.00
ti 18.7.2023 klo 18.00
ke 19.7.2023 klo 18.00
su 23.7.2023 klo 17.00
ma 24.7.2023 klo 18.00
ti 25.7.2023 klo 18.00
ke 26.7.2023 klo 18.00
su 30.7.2023 klo 17.00
ma 31.7.2023 klo 18.00
ti 1.8.2023 klo 18.00
ke 2.8.2023 klo 18.00
su 6.8.2023 klo 17.00
ma 7.8.2023 klo 18.00
ti 8.8.2023 klo 18.00
ke 9.8.2023 klo 18.00
su 13.8.2023 klo 17.00

Tapah­tu­man tuot­taa Teat­te­riyh­dis­tys Vins­si ry.

Vierailut

Mat­hil­de­da­lin kesä­teat­te­rin laval­la näh­dään myös vie­rai­lue­si­tys: Riku Suo­kas ja Johan­na Toh­ni hul­vat­to­mal­la stand-up-esi­tyk­sel­lään Mars vs. Venus? 2 - uusin­taot­te­lu to 6.7. klo 18. Mat­hil­de­da­lin kesä­teat­te­rin mil­jöö meren ran­nal­la ruuk­ki­ky­läs­sä tar­jo­aa mat­kaa­jal­le viih­dy­ket­tä pidem­pään­kin mm. majoi­tus- ja ravin­to­la­pal­ve­lui­neen ja käsityökojuineen. 

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET

Tie­dus­te­lut ja varauk­set Teat­te­ri PRO­vins­sin lipun­myyn­nis­tä:
0440-520 260
myynti@teatteriprovinssi.fi