fbpx

Salo, Mathildedalin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

POKKA PITÄÄ

Hyacinth Buc­ket (lausu­taan bukee) saa­puu taas pyör­re­myrs­ky­nä lähim­mäis­ten­sä elämään.

Nyt naa­pu­rin Emmet ohjaa näy­tel­mää, eikä Hyacinth tie­ten­kään voi pysyä pois­sa.
Samaan aikaan pitäi­si teh­dä vai­ku­tus hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tön orga­ni­saat­to­riin, joka saat­tai­si nimit­tää Hyacint­hin rahas­to­sää­tiön jäse­nek­si. Mut­ta niin Hyacint­hin oma ylpeys kuin hänen vähem­män edus­ta­vat suku­lai­sen­sa­kin var­mis­ta­vat että päi­väs­tä tulee täy­si kaa­os. Jul­ki­si­vu pide­tään sil­ti kun­nos­sa vii­mei­seen saakka.

Hul­vat­to­man rie­mu­kas komedia.

Liput:

27 € perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 29.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
25 € elä­ke­läi­set, opis­ke­li­ja, työ­tön, varush­lö (Lip­pu­pis­te 27.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
(+ mahd. toi­mi­tus- / laskutuskulut)

RYH­MÄT:
23 € väh. 20 hlöä
Ryh­mä­myyn­ti vain teat­te­rin lipun­myyn­nis­tä
(+ mahd. toi­mi­tus- /laskutuskulut )

ESITYKSET 1.7.-14.8.2022
pe 1.7.2022 klo 18.00
su 3.7.2022 klo 17.00
ti 5.7.2022 klo 18.00
ke 6.7.2022 klo 18.00
to 7.7.2022 klo 18.00
su 10.7.2022 klo 17.00
ma 11.7.2022 klo 18.00
ti 12.7.2022 klo 18.00
ke 13.7.2022 klo 18.00
to 14.7.2022 klo 18.00
su 17.7.2022 klo 17.00
ma 18.7.2022 klo 18.00
ti 19.7.2022 klo 18.00
ke 20.7.2022 klo 18.00
to 21.7.2022 klo 18.00
su 24.7.2022 klo 17.00
ma 25.7.2022 klo 18.00
su 31.7.2022 klo 17.00
ti 2.8.2022 klo 18.00
ke 3.8.2022 klo 18.00
to 4.8.2022 klo 18.00
su 7.8.2022 klo 17.00
ti 9.8.2022 klo 18.00
ke 10.8.2022 klo 18.00
su 14.8.2022 klo 17.00

Esi­tys­paik­ka: Mat­hil­de­da­lin kesä­teat­te­ri, Ruu­kin­ran­nan­tie 6, Mathildedal

Tapah­tu­man tuot­taa Teat­te­riyh­dis­tys Vins­si ry

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatteriprovinssi.fi/ohjelmisto