Turku, Kansanpuiston kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Laulukomedia ”Tauno ja Ansa” 

Kansanpuiston kesäteatteri - tauno-ja-ansa 2024
Lipunmyynti

Liput alkaen 37 €
Pää­sy­li­pun hin­taan lisä­tään Lip­pu­pis­teen pal­ve­lu- ja toimitusmaksut.

RYHMÄMYYNTI

Ryh­mä­li­put (min. 10kpl) voi vara­ta sähköpostilla:

Puhe­li­mit­se tiis­tai – tors­tai klo 10.00–14.00:

Laulukomedian tarinassa eletään 1950-luvun Helsingissä

Nuo­ri Ansa opis­ke­lee lau­lun­opet­ta­jak­si ja komea Tau­no Palo käy töis­sä, näyt­te­lee ja tekee elo­ku­via. Tau­no Palon väri­käs yksi­tyi­se­lä­mä tuo vauh­dik­kai­ta ja yllät­tä­viä­kin kään­tei­tä ja tapah­tu­mia. Ansa jou­tuu peliin mukaan ja kuin­kas sii­nä sit­ten käykään…

Tau­non ja Ansan kul­ta-ajan tun­ne­tuim­mat ja suo­si­tuim­mat lau­lut, kuten Kul­ku­rin­vals­si, Mus­tat sil­mät, Pot­kut sain ja Lau­la­va sydän kajah­ta­vat lau­lu­ko­me­dias­sa akus­ti­sen orkes­te­rin tahdittamina.

Ansa: Eeva Saa­ren­pää
Tau­no: Tom­mi Soidinmäki

Talou­den­hoi­ta­ja: Mer­ja Kuis­ma
Ingrid Lam­pe­nius: Lii­sa Kar­hu
Heik­ki Hovi: Juse Venäläinen

Ääni­tek­niik­ka: Kari Lauronen

Kesä­teat­te­rin tuo­tan­to:  Polar­tuo­tan­to Oy