Turku, Kansanpuiston kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Satumaan kuningas

Lipunmyynti

· Perus­lip­pu:   42 €
· Ryh­mä­li­put (min. 10 hlö):   37 €
· Pyö­rä­tuo­li­paik­ka + saat­ta­ja: 42 €

Pää­sy­li­pun hin­taan lisä­tään Lip­pu­pis­teen pal­ve­lu- ja toimitusmaksut.

ENNAKKOMYYNTI

Ennak­ko­li­put kesä­teat­te­riin myy Lippupiste.

Lip­pu­ja voi hank­kia Lip­pu­pis­teen verk­ko­kau­pas­ta, puhe­lin­pal­ve­lus­ta (p. 0600 900 900 / (2€/alk.min+mpm/pvm) tai myyn­ti­pis­teis­tä kaut­ta maan.

Huom! Lip­pu­pis­teen myyn­ti­pis­teis­sä ja verk­ko­kau­pas­sa lisäk­si toi­mi­tus­mak­sut alk. 1 €.

RYHMÄMYYNTI

Ryh­mä­lip­pu­ja voi vara­ta ennen esi­tys­kaut­ta puhe­li­mit­se tai sähköpostitse.

REIJO TAIPALEEN ELÄMÄN VAIHEISTA KERTOVA KESÄTEATTERINÄYTELMÄSATUMAAN KUNINGASNÄHDÄÄN KESÄLLÄ 2023 RUISSALOSSA, KANSANPUISTON KESÄTEATTERISSA!

Rei­jo Tai­pa­le oli nel­jän pla­ti­na- ja kuu­den­tois­ta kul­ta­le­vyn tan­go­ku­nin­gas, vaa­ti­ma­ton ja suo­ra­sel­käi­nen suo­ma­lai­nen. “Satu­maan kunin­gas” -lau­lu­näy­tel­mä ker­too tari­nan sii­tä, kuin­ka maa­lais­ti­lan pie­nes­tä pojas­ta kas­voi suo­sit­tu tans­si­la­vo­jen kiin­to­täh­ti, ja on samal­la kun­nia­no­soi­tus tänä vuon­na 60 vuot­ta täyt­tä­väl­le Rei­jo Tai­pa­leen levyt­tä­mäl­le “Satumaa”-kappaleelle. Vii­me kesä­nä Some­rol­la ylei­sön hur­man­nut näy­tel­mä näh­dään Turus­sa Ruis­sa­lon kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2023.

Satu­maan Kunin­gas” on Juse Venä­läi­sen käsi­kir­joit­ta­ma ja Jus­si Myl­ly­mäen ohjaa­ma nos­tal­gi­nen kesä­teat­te­ri­näy­tel­mä. Roo­leis­sa kesäl­lä 2023 näh­dään tan­go­ku­nin­kaal­li­set Kari Hir­vo­nen ja Mari­ta Taa­vit­sai­nen, Eik­ka Ero­nen, Mer­ja Kuis­ma, Dia­na Ant­ti­la, Art­tu Ero­nen ja Juse Venä­läi­nen. Koreo­gra­fian on luo­nut Mer­ja Kuis­ma. Musii­kis­ta vas­taa­vat Kul­tai­sen har­mo­ni­kan mes­ta­ri Jani Hele­nius ja Onnentähti-orkesteri.

Näytökset kesällä 2023

· Maa­nan­tai 12.6. klo 18.30
· Tiis­tai 13.6. klo 18.30
· Kes­ki­viik­ko 14.6. klo 18.30
· Tors­tai 15.6. klo 14.00
· Maa­nan­tai 17.7. klo 18.30
· Tiis­tai 18.7. klo 18.30
· Kes­ki­viik­ko 19.7. klo 18.30
· Tors­tai 20.7. klo 14.00
· Maa­nan­tai 24.7. klo 18.30
· Tiis­tai 25.7. klo 18.30
· Kes­ki­viik­ko 26.7. klo 18.30
· Tors­tai 27.7. klo 14.00
· Maa­nan­tai 31.7. klo 18.30
· Tiis­tai 1.8. klo 18.30
· Kes­ki­viik­ko 2.8. klo 18.30
· Tors­tai 3.8. klo 14.00
· Maa­nan­tai 7.8. klo 18.30
· Tiis­tai 8.8. klo 18.30
· Kes­ki­viik­ko 9.8. klo 18.30
· Tors­tai 10.8. klo 14.00
· Maa­nan­tai 14.8. klo 18.30
· Tiis­tai 15.8. klo 18.30
· Kes­ki­viik­ko 16.8. klo 18.30
· Tors­tai 17.8. klo 14.00

Kesä­teat­te­rin tuo­tan­to:  Polar­tuo­tan­to Oy

Kesä­teat­te­rin tuo­tan­to:  Polar­tuo­tan­to Oy
Face­book:  www.facebook.com/ruissalonkesateatteri