Somero, Someron Esakallio

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

DANNY 7 X 7

Liput

· Perus­lip­pu: 42 €
· Ryh­mä­li­put (min. 10 hlö): 37 €
· Pyö­rä­tuo­li­paik­ka + saat­ta­ja: 42 €

Pää­sy­li­pun hin­taan lisä­tään Lip­pu­pis­teen pal­ve­lu- ja toimitusmaksut.

ENNAKKOMYYNTI

Ennak­ko­li­put kesä­teat­te­riin myy Lip­pu­pis­te. Lip­pu­ja voi hank­kia Lip­pu­pis­teen verk­ko­kau­pas­ta, puhe­lin­pal­ve­lus­ta (p. 0600 900 900 / (2€/alk.min+mpm/pvm) tai myyn­ti­pis­teis­tä kaut­ta maan.

Huom! Lip­pu­pis­teen myyn­ti­pis­teis­sä ja verk­ko­kau­pas­sa lisäk­si toi­mi­tus­mak­sut alk. 1 €.

RYHMÄMYYNTI

Ryh­mä­lip­pu­ja voi vara­ta: p. 044 971 1100 / myynti@esakallio.fi

KESÄMUSIKAALI 7*7 KERTOO DANNYN TARINAN PIENESTÄ POJASTA AINA SUOMALAISEKSI ISKELMÄTÄHDEKSI ASTI. LAULUNÄYTELMÄ ON KUNNIANOSOITUS SUURELLE SUOMALAISELLE LEGENDALLE.

Kaik­ki suo­ma­lai­set tun­te­vat Dan­nyn - mut­ta kuka tun­tee Ilk­ka Johan­nes Lips­a­sen? Dan­ny, Ilk­ka Johan­nes Lip­sa­nen, syn­tyi Poris­sa 24.9.1942. Mil­lais­ta oli Ilk­ka Lips­a­sen lap­suus ja nuo­ruus? Mil­lais­ta tur­vat­to­muut­ta ja hylä­tyk­si tule­mis­ta Dan­ny jou­tui koke­maan jo lap­se­na ja miten nuo asiat ovat vai­kut­ta­neet hänen elä­mään­sä? Lip­sas­ten Porin val­ta­kun­ta antoi tur­vaa, mut­ta van­hem­pien avio­ero vai­kut­ti voi­mak­kaas­ti herk­kään ja haa­voit­tu­va­na nuo­ru­kai­seen.
Dan­nys­tä, Show-vii­da­kon tais­te­li­jas­ta, ker­to­va lau­lu­näy­tel­mä 7x7 saa maa­il­man ensi-iltan­sa Some­ron Esa­kal­lion Viih­de­kes­kuk­ses­sa kesäl­lä 2023. Lau­lu­näy­tel­män käsi­kir­joi­tus on Juse Venä­läi­sen käsia­laa ja ohjaus Jus­si Myl­ly­mäen. Koreo­gra­fian ohjaa Dia­na Ant­ti­la. Roo­leis­sa näh­dään Mik­ko Mäke­läi­nen, Dimit­ri Keis­ki, Kat­ja Lukin, Dia­na Ant­ti­la, Jen­ni­ka Vik­man, Luu­mu Kaik­ko­nen, Pet­ri Kok­ko, Tapa­ni Laas­to­la, Jani Jal­ka­nen, Eik­ka Ero­nen ja poi­kien tanssiryhmä.

Esitykset 2023

· Sun­nun­tai 25.6. klo 14.00
· Kes­ki­viik­ko 28.6. klo 19.00
· Tors­tai 29.6. klo 14.00
· Sun­nun­tai 2.7. klo 14.00
· Maa­nan­tai 3.7. klo 18.00
· Tiis­tai 4.7. klo 14.00
· Kes­ki­viik­ko 5.7. klo 19.00
· Tors­tai 6.7. klo 14.00
· Sun­nun­tai 9.7. klo 14.00
· Maa­nan­tai 10.7. klo 18.00
· Tiis­tai 11.7. klo 14.00
· Kes­ki­viik­ko 12.7. klo 19.00
· Tors­tai 13.7. klo 14.00
· Sun­nun­tai 23.7. klo 14.00
· Sun­nun­tai 30.7. klo 14.00
· Per­jan­tai 11.8. klo 18.00
· Sun­nun­tai 13.8. klo 14.00
· Per­jan­tai 18.8. klo 18.00
· Sun­nun­tai 20.8. klo 14.00
· Sun­nun­tai 27.8. klo 14.00

YHTEYS­TIE­DOT

Kesä­teat­te­rin tuo­tan­to: Polar­tuo­tan­to Oy
Lisä­tie­dot Some­ron Esa­kal­lios­ta: www.esakallio.fiwww.facebook.com/esakallio