fbpx

Somero, Someron Esakallio

Ohjelmisto 2022:

SATUMAAN KUNINGAS

Pie­ne­nä lap­se­na olles­saan Rei­jo Tai­pa­le kuun­te­li ja ihai­li lumou­tu­nee­na Ola­vi Vir­taa. Hän sai sii­tä jotain, min­kä alle hau­da­ta pula-ajan ja lap­suus­ko­din köy­hyy­den. Ikä­vuo­sien kart­tues­sa Rei­jo ansait­si tas­ku­ra­haa hal­ko­mot­te­ja teke­mäl­lä, pääs­täk­seen Hel­sin­kiin toteut­ta­maan unel­maan­sa lau­la­ja­na. Hel­sin­gis­sä Rei­jo työs­ken­te­li aluk­si raken­nuk­sil­la ja lau­loi iltai­sin nai­sor­kes­te­ri Ryt­mi­tyt­tö­jen solis­ti­na. Pian hänet pes­tat­tiin Kul­ler­vo Lin­nan orkes­te­riin. Esiin­ty­mis­la­vat ja suo­sio kas­voi­vat vuo­si toi­sen­sa jälkeen.

Kons­tai­le­ma­ton ja vähäe­lei­nen Rei­jo Tai­pa­le hur­ma­si vähi­tel­len suo­ma­lais­ten sydä­met lau­lu­ää­nel­lään ja karis­maat­ti­sel­la ole­muk­sel­laan ja nousi koko kan­san tun­te­mak­si huip­puso­lis­tik­si. Hän oli tun­nol­li­nen ja luo­tet­ta­va esiin­ty­jä, rehel­li­nen oman tien­sä kul­ki­ja. Hän oli aito ja hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä ihmi­nen. Satu­maan
kunin­gas.

Satu­maan Kunin­gas” on Juse Venä­läi­sen käsi­kir­joit­ta­ma ja Jus­si Myl­ly­mäen ohjaa­ma nos­tal­gi­nen kesä­teat­te­ri­näy­tel­mä. Roo­leis­sa kesäl­lä 2022 näh­dään tan­go­ku­nin­kaal­li­set Kari Hir­vo­nen ja Mari­ta Taa­vit­sai­nen, Eik­ka Ero­nen, Mer­ja Kuis­ma, Dia­na Ant­ti­la, Art­tu Ero­nen ja Juse Venä­läi­nen. Koreo­gra­fian on luo­nut Mer­ja Kuis­ma. Musii­kis­ta vas­taa­vat Kul­tai­sen har­mo­ni­kan mes­ta­ri Jani Hele­nius ja Onnentähti-orkesteri.

LIPUN­MYYN­TI:

· Perus­lip­pu: 38,50 €
· Lap­si 8-15 v.: 21 €
· Pyö­rä­tuo­li­paik­ka: 38,50 € (sis. saat­ta­jan lipun)
· Ryh­mä­li­put (min. 10 hlö): 33,50 €

ENNAK­KO­MYYN­TI:

Ennak­ko­li­put kesä­teat­te­riin myy Lip­pu­pis­te.
Lip­pu­ja voi hank­kia Lip­pu­pis­teen verk­ko­kau­pas­ta, puhe­lin­pal­ve­lus­ta (p. 0600 900 900 / (2€/alk.min+mpm/pvm) tai myyn­ti­pis­teis­tä kaut­ta maan.

RYH­MÄ­MYYN­TI
Ryh­mä­lip­pu­ja voi vara­ta: p. 044 971 1100 / myynti@esakallio.fi

LISÄ­TIE­DOT
Esi­tyk­sen kes­to noin 2 h + väliai­ka n. 20 min.

NÄYTÖKSET KESÄLLÄ 2022

· Sun­nun­tai 3.7. klo 14.00
· Tiis­tai 5.7. klo 14.00
· Tors­tai 7.7. klo 19.00
· Sun­nun­tai 10.7. klo 14.00
· Sun­nun­tai 17.7. klo 14.00
· Maan­tan­tai 18.7. klo 18.00
· Tiis­tai 19.7. klo 14.00
· Kes­ki­viik­ko 20.7. klo 19.00
· Tors­tai 21.7. klo 19.00
· Sun­nun­tai 24.7. klo 14.00
· Maa­nan­tai 25.7. klo 18.00
· Tiis­tai 26.7. klo 14.00
· Maa­nan­tai 1.8. klo 18.00

Aika­tau­lu­muu­tok­set mahdollisia.

YHTEYS­TIE­DOT
Kesä­teat­te­rin tuo­tan­to: Polar­tuo­tan­to Oy

Some­ron Esa­kal­lio, osoi­te: Salon­tie 40, 31400 Some­ro.
Face­book: @Esakallio

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.esakallio.fi