fbpx

Somero, Someron Esakallio

Ohjelmisto 2021:

HERRA SATUMAA JA LAULAVA TAKSIKUSKI

Satu­maan sävel­tä­jä saa juh­la­näy­tel­män Some­rol­la
Pää­täh­ti­nä Simo Frangén ja Art­tu Kapulainen

Esa­kal­lio juh­lii kesäl­lä Suo­men kan­san rakas­ta­maa tan­go­mes­ta­ri Unto Monos­ta (1930-1968) musiik­ki­näy­tel­mäl­lä Her­ra Satu­maa ja lau­la­va tak­si­kus­ki.

Mono­sen syn­ty­mäs­tä tuli vii­me vuon­na kulu­neek­si 90 vuot­ta. Kaik­ki tun­te­vat some­ro­lais­sä­vel­tä­jän tan­gon Satu­maa. Ja mel­kein kaik­ki muis­ta­vat hänen par­hais­taan Täh­det meren yllä, Syvä kuin meri ja Illan var­jon himmeään.

Unto Mono­se­na liik­kuu ja käy pyy­dyk­siin mais­te­ri Simo Frangén. Hänen tais­te­li­ja­pa­ri­nan­sa husee­raa tak­sin­kul­jet­ta­ja­na näyt­te­li­jä Art­tu Kapulainen.

Nais­voi­maa uhku­vat Monos­ta mag­neet­tei­na puo­leen­sa vetä­vät lau­la­jat, in The Mood yhtyeen  lau­luso­lis­ti Suvi Kar­ju­la ja Ree­ta & Lumon solis­ti Ree­ta Saran­pää.

Näy­tel­män käsi­kir­joit­taa ja ohjaa Monos-elä­mä­ker­tu­ri Heik­ki Met­sä­mä­ki. Musii­kin sovit­taa ja soit­taa tai­dok­kaas­ti Jari ”Hei­nä” Nie­mi­nen bän­dei­neen. Ja kuka­pa sopi­si tan­go­ja tul­kit­se­maan parem­min kuin 2018 tan­go­ku­nin­gas Jar­no Kok­ko. Tan­go­jen lisäk­si kuu­lem­me Mono­sel­ta kevyem­pien askel­la­jien iskel­miä. Ja sävel­lyk­siä runoi­hin sekä M.A. Num­mi­sen innoit­ta­mia eri­koi­suuk­sia. Ja lopul­la Tan­go­lan­di­aan rämäh­tää rokki…

Esi­tys pyyh­kii pölyt Unto Mono­sen har­teil­ta. Mono­nen ja tak­si­kus­ki vii­let­tä­vät eri puo­lil­la tan­goa­jan Suo­mea. Mes­ta­ria kul­je­tut­taa mil­loin lem­pi, mil­loin mai­ne, epä­toi­vo … ja sit­ten­kin voit­ta­va toivo.

Monis­ta kesäi­sis­tä teat­te­reis­ta poi­ke­ten Esa­kal­liol­la teat­te­rie­lä­mys ei ole säis­tä kiin­ni, ei hait­taa tuu­let eikä hel­teet. Kat­to pitää ja kesän säis­tä riip­puen kat­so­mo saa­daan joko läm­mi­tet­tyä tai jäähdytettyä.

ESI­TYK­SET:

Näy­tel­mää esi­te­tään Esa­kal­liol­la 4.7.2021 – 8.8.2021 väli­se­nä aika­na su klo 14 ja ti klo 19.

Lip­pu­jen hinnat:

Ovel­ta 33€
Ennak­koon 28€
Vähin­tään 20 hlö ryh­mät, 25€/hlö

Ennak­ko­lip­pu­ja saat Muo­ti­pu­tiik­ki Hel­mes­tä (Joen­suun­tie 47, Some­ro) tai netin kautta:

Ryh­mä­va­rauk­set Esa­kal­liol­ta puhe­li­mit­se 044-97 111 00 tai han­nu (at) esakallio.fi

Some­ron Esa­kal­lio, osoi­te: Salon­tie 40, 31400 Somero.

Face­book: @Esakallio

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.esakallio.fi