fbpx

Nousiainen, Nutturlan Makasiiniteatteri

Ohjelmisto 2022:

PUMPPUASEMA

Kesäl­lä 2022 näh­dään Nut­tur­lan Maka­sii­ni­teat­te­ris­sa Mari­ta Kärk­käi­sen kir­joit­ta­ma ja Lau­ra Hur­meen ohjaa­ma kome­dia Pumppuasema.

Vuo­rel­la sijait­se­van pump­pua­se­man rau­ha rik­kou­tuu, kun pump­pua­se­ma­ko­mis­sion lähet­tä­mä pik­ku­mai­nen tar­kas­ta­ja tulee yllä­tys­käyn­nil­le. Kun vie­lä pos­tin­ja­ka­ja, kau­pun­gin pump­pu­toi­mis­ton pääl­lik­kö, naa­pu­ris­sa asu­va toh­to­ri ja lähis­töl­lä ret­kei­le­vä per­he jää­vät eri syis­tä ase­mal­le, työl­leen omis­tau­tu­neen pump­pua­se­man­hoi­ta­jan elä­mä on sekai­sin ja viran­hoi­to­kin estyy pelot­ta­vin seu­rauk­sin. Ala­ti ylty­vä rank­ka­sa­de taus­ta­naan pump­pua­se­man­hoi­ta­ja yrit­tää teh­dä mitä teh­tä­vis­sä on. Samaan aikaan tar­kas­ta­ja tut­kii kadon­neen talou­den­hoi­ta­jan koh­ta­loa, pääl­lik­kö pel­kää salai­suu­ten­sa pal­jas­tu­van, toh­to­ri osoit­tau­tuu suju­vak­si valeh­te­li­jak­si, pos­tin­ja­ka­jan miel­tä polt­taa tär­keä kir­je, jota hän ei vie­lä­kään ole luo­vut­ta­nut pump­pua­se­man­hoi­ta­jal­le, ja ret­ki­po­ru­kas­ta löy­tyy sekä apua että yllä­tyk­siä. Tapah­tu­mien päät­teek­si pump­pua­se­man­hoi­ta­ja oival­taa elä­män tarkoituksen.

ESI­TYK­SET:

Ke 22.6. klo 19 Ensi-ilta

Ti 28.6. klo 19
Ke 29.6. klo 19
To 30.6. klo 19
Su 3.7. klo 17

Ti 5.7. klo 19
Ke 6.7. klo 19
To 7.7. klo 19
Su 10.7. klo 15 ja 19

Ti 12.7. klo 19
Ke 13.7. klo 19
To 14.7. klo 19
La 16.7. klo 19
​Su 17.7. klo 17

LIPUT:

Liput 20 €
Opis­ke­li­ja, elä­ke­läi­nen, työ­tön 18 €

Ryh­mä­li­put 15 € (yli 10 hlö)

YHTEYS­TIE­DOT:

Kär­rys­ten­tie 452 (kesäl­lä)
Työ­väen­ta­lon­tie 4 (mui­na aikoina)

21270 Nousiai­nen

puh. 0400 742 914
info@makasiiniteatteri.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.makasiiniteatteri.fi