Uusikaupunki, Lentävän Lokin kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Reidar S.

Lentävän Lokin kesäteatteri 2024

Len­tä­vän Lokin kesä­teat­te­ri sijait­see aivan Uuden­kau­pun­gin kes­kus­tas­sa kau­pun­gin­lah­den äärellä.

Katet­tu ja ilmas­toi­tu sisä­ti­la meren äärel­lä. Puf­fet­ti ulko­na ennen esi­tys­tä ja välia­jal­la. Nouse­va kat­so­mo, käsi-ja sel­kä­no­jal­li­set tuolit.

Liput

20 € (yli 15 h ryh­mäl­le liput 18 € )

Liput Ugin mat­kai­lu­toi­mes­ta
050 420 5425 tai 050 420 5333

Lip­pu­ja myös tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua ovel­ta, jos tilaa on.

Esitykset

30.6. su klo 15
3.7. ke klo 19
9.7. ti klo 19
10.7. ke klo 19
16.7. ti klo19
28.7. su klo 15
30.7. ti klo 19
31.7. ke klo 19
4.8. su klo 15
6.8. ti klo 19
7.8. ke klo 19
11.8. su klo 15

Karnevalistisen riemukas ja rehevä tarina Reidar Särestöniemestä, Lapin suuresta taidemaalarista, joka oli taidepiirien kummastus ja rahaa rakastava kommunisti

Rosa Lik­so­min Rei­ta­ri-romaa­ni on hul­vat­to­min elä­män­ker­ta, mitä on kir­joi­tet­tu. Lik­so­min rehe­vä ja rie­mu­kas tyy­li kuvaa köy­hän maa­lais­po­jan nousua vah­vo­jen maa­laus­ten teki­jäk­si ja maa­il­man­kier­tä­jäk­si, joka osa­si myös juh­lia elämäänsä.

Näy­tel­mäs­sä kuu­luu kir­jai­li­jan humo­ris­ti­nen ker­ron­ta ja n.60 roo­lin kaut­ta kym­me­nen näyt­te­li­jää ker­to­vat sii­tä maa­il­mas­ta, jos­ta tai­tei­li­jan työt sai­vat voimansa.

Säres­tö­nie­men maa­lauk­set ovat voi­mak­kai­ta, niis­sä kat­so­jaa kut­su­vat met­sän henget,vanhat tari­nat ja Lapin luon­to. Rei­dar S. oli tai­tei­li­ja, jota veli kadeh­ti ja äiti ymmär­si, mut­ta tai­de­pii­rit enem­män viha­si­vat kuin rakastivat.

Vas­ta nyt näi­tä arvok­kai­ta maa­lauk­sia etsin­tä­kuu­lu­te­taan tule­viin juh­la­vuo­den näyt­te­lyi­hin niin Suo­mes­sa kuin ulko­mail­la­kin. Vas­ta nyt tai­tei­li­jan teok­sia arvos­te­taan, vaik­ka Rei­dar elin­ai­ka­naan jano­si eni­ten juu­ri tätä - tai­de­maa­il­man hyväk­syn­tää omil­le töilleen.