fbpx

Uusikaupunki, Lentävän Lokin kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

NEITO KULKEE VETTEN PÄÄLLÄ

Eeva Joen­pel­to - Han­na Oja­la:
NEI­TO KUL­KEE VET­TEN PÄÄL­LÄ
ohjaus: Rai­ja ja Pent­ti Nokkala

Nei­to kul­kee vet­ten pääl­lä‘ on voi­maan­nut­ta­va sel­viy­ty­mis­ta­ri­na sadan vuo­den takaa ajas­ta, joka vaa­ti ihmi­sil­tä pal­jon. Täs­sä tari­nas­sa seu­ra­taan 30 vuo­den ajan ihmi­siä, jot­ka pus­ke­vat läpi har­maan kiven ja pitä­vät pään­sä pin­nal­la. Alma jou­tuu läh­te­mään kau­pun­kiin töi­hin teh­taa­seen pie­nel­lä pal­kal­la. Teh­taan nai­set tie­naa­vat sivu­tu­lo­ja sir­kuk­sen kujil­la, mut­ta Alma pitää kun­nia-asia­naan mak­saa sääs­tä­mäl­lä omat vel­kan­sa pois.

Alma saa lap­sen, Hel­min, jon­ka kas­va­tus ei sovi Alman suun­ni­tel­miin. Alma yrit­tää perus­taa kun­nol­lis­ta per­het­tä, mut­ta se ei ole näis­sä olois­sa helppoa.Neidoksi var­tut­tu­aan Hel­mi ystä­vys­tyy ja Hel­miin rakas­tu­taan, mut­ta tiu­ko­jen rajo­jen ylit­tä­mi­nen ei ole sal­lit­tua. On uita­va vas­ta­vir­taan, vaik­ka jot­kut muut anta­vat nau­res­kel­len vain vir­ran viedä.

Eeva Joen­pel­lon läpi­mur­to­teos kat­soo hen­ki­löi­tään rehel­li­ses­ti ja rons­kis­ti, mut­ta samal­la hel­läs­ti ja tuo­mit­se­mat­ta. Kään­teet ovat hur­jia ja meno vauh­di­kas­ta. Uudes­sa näyt­tä­mö­ver­sios­sa on oman aikam­me syke. Hulp­pe­aa huu­mo­ria unohtamatta.

Kol­me väke­vää nais­luon­net­ta, kol­me tapaa tais­tel­la voit­ta­mat­to­mal­ta tun­tu­vaa koh­ta­loa vas­taan. Vivah­tei­kas ihmis­ku­vaus nousee mes­ta­ruu­teen niin proo­sas­sa kuin näyttämötulkinnassa.”

JOU­KO GRÖN­HOLM
0te teatteriarvostelusta/ Turun Sano­mat 30.06. 2022

LIPUT:

Liput ovel­ta, lippu.fi tai Uuden­kau­pun­gin mat­kai­lu­toi­mis­to p. 050 420 5425/050 420 5333

ESI­TYK­SET:

Ti 12.7. klo 19
Ke 13.7. klo 19
Ti 26.7. klo 19
Ke 27.7. klo 19
Ti 2.8. klo 19
Ke 3.8. klo 19
Su 7.8. klo 15
Ti 9.8. klo 19
Ke 10.8. klo 19
To 11.8. klo 19

ESI­TYS­PAIK­KA: 

Len­tä­vän Lokin kesä­teat­te­ri sijait­see aivan Uuden­kau­pun­gin kes­kus­tas­sa kau­pun­gin­lah­den äärel­lä. Teat­te­ris­sa on katto,seinät ja ilmas­toin­ti, joten sään vaih­te­lut eivät hait­taa esi­tyk­siä, välia­jan kah­vi­pi­ha on ulkona.

Esi­tys alkaa jo n. 10 min ennen esi­tyk­sen alkua pie­nel­lä sirkusesityksellä. 

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.lentavalokki.fi