Uusikaupunki, Lentävän Lokin kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

LIIAN PAKSU PERHOSEKSI

Liput

20€ / 18 € 

Liput Ugin mat­kai­lu­toi­mes­ta
050 420 5425 tai 050 420 5333

Lip­pu­ja myös tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua ovel­ta, jos tilaa on.

Esitykset

ke 28.6. klo 19
ti 4.7. klo 19
ke 5.7. klo 19
ti 11.7. klo 19
ke 12.7. klo 19
ti 18.7. klo 19
ke 19.7. klo 19
su 30.7. klo 15
ke 2.8. klo 19
su 6.8. klo 15
ti  8.8. klo 19
ke 9.8. klo 19

ESI­TYS­PAIK­KA

Len­tä­vän Lokin kesä­teat­te­ri sijait­see aivan Uuden­kau­pun­gin kes­kus­tas­sa kau­pun­gin­lah­den äärellä.

Katet­tu ja ilmas­toi­tu sisä­ti­la meren äärel­lä. Puf­fet­ti ulko­na ennen esi­tys­tä ja välia­jal­la. Nouse­va kat­so­mo, käsi-ja sel­kä­no­jal­li­set tuolit.

Sis­ko Istan­mäen suo­sit­tu ja pal­kit­tu klas­sik­ko on kah­den kiusa­tun ihmi­sen rak­kaus­ta­ri­na, joka ker­ro­taan nau­ru­her­mo­ja kut­kut­ta­va­na sovi­tuk­se­na. Näy­tel­mä ker­too haus­kas­ti, mut­ta myös  rii­pai­se­vas­ti Kai­sun pai­neis­ta sisään­läm­piä­väs­sä kaup­pias­per­hees­sä ja kylän ori­gi­nel­le­ja yksi­löi­tä täyn­nä ole­van väen käsittelyssä.

Täy­del­li­syyt­tä ei täs­sä tari­nas­sa ole ja vir­hei­tä teh­dään pal­jon. Kai­ken poh­jal­la on kui­ten­kin kyky antaa anteek­si ja löy­tää onnea arjes­ta. Jokai­sel­la on ihan oma elä­män­sä elet­tä­vä­nä. Omal­la taval­laan. Omil­la siivillään.