Parainen, Teaterboulage

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Ingen fjäril precis

(Liian paksu perhoseksi) | Ruotsinkielinen kantaesitys
Liput

Liput tule­vat myyn­tiin toukokuussa!

Näy­tö­sa­jat ja lisä­tie­dot tulos­sa pian.

Ingen fjä­ril precis!

Sis­ko Istan­mäen rakas­tet­tu klas­sik­ko “Lii­an pak­su per­ho­sek­si” ruot­sin­kie­li­se­nä kan­tae­si­tyk­se­nä Parai­sil­la kesäl­lä 2023! Eivor ”Ski­ni” Lindgår­din kään­nös on ensim­mäi­nen ruot­sik­si. Ensi-ilta juhan­nuk­sen jäl­kei­sel­lä viikolla.

Före­nin­gen Tea­ter­bou­la­ge yhdis­tys rf on perus­tet­tu 1997 Parai­sil­la. Tea­ter­bou­la­ge on ainoa har­ras­ta­ja­teat­te­ri Turun­maan alu­eel­la, nyky­ään pit­käl­ti ammat­ti­ve­toi­nen, joka tekee jat­ku­vas­ti kesä­teat­te­ria ruot­sik­si. “Ingen fjä­ril precis!” on yhdis­tyk­sen kuu­des­kym­me­nes tuotanto.