Merimasku, Merimaskun Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Korppuja ja kuivakukkia 

Merimaskun Teatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 20€, las­ten­lip­pu 10€, teat­te­ri­lai­set 15€.

Lipun hin­ta sisäl­tää juo­man ja lei­von­nai­sen tai makkaran.

Ryh­mät min 10 hen­keä p. 050 337 1420 iltai­sin tai merimaskunteatteri@gmail.com.

Liput ennak­koon Idea­tic­ke­tis­tä (1.3. alkaen) ja esi­tys­pai­kal­ta ennen näy­tök­sen alkua.

Meri­mas­kun teat­te­ris­sa maa­il­ma­nen­si-ilta Korp­pu­ja ja kui­va­kuk­kia ker­too näi­vet­ty­vän Kes­kus­ka­dun kivi­jal­ka­kaup­po­jen kek­se­liäi­syy­des­tä, kun asiak­kaat ovat kadon­neet kaup­pa­kes­kuk­seen. Kaik­ki kei­not ovat sal­lit­tu­ja, kun katua herä­te­tään henkiin.

Ter­ve­tu­loa nau­ra­maan koko per­heen voi­min kaup­piai­den iloi­sil­le ideoille.

Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus Maik­ku Tuomi

Näy­tök­set

5.6. (ensi-ilta), 6.6., 7.6., 9.6., 10.6., 11.6., 13.6., 14.6., 16.6., 17.6., 18.6. ja 19.6.

Näy­tök­set alka­vat klo 19.