Merimasku, Merimaskun Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Kutupuuhia Kalajärvellä

Liput

Aikui­set 20 €
Teat­te­ri­lai­set 15 €

Lipun hin­ta sisäl­tää juo­man ja lei­von­nai­sen tai makkaran.

Ryh­mät min 10 hen­keä p. 050 544 9066 iltai­sin tai merimaskunteatteri@gmail.com.

Liput ennak­koon Idea­tic­ke­tis­tä ja esi­tys­pai­kal­ta ennen näy­tök­sen alkua.

Kak­si paris­kun­taa on vuo­kran­nut toi­sis­taan tie­tä­mät­tä saman loma­mö­kin. Ja pai­kal­le ilmes­tyy vie­lä tyt­tö­kak­sik­ko, joka on voit­ta­nut pelis­sä saman loma­vii­kon samal­le mökil­le. Tytöt osoit­tau­tu­vat mies­ten kapak­ka­tut­ta­vuuk­sik­si. Ongel­mal­li­nen tilan­ne miehille…

Ohjaus: Ven­la Kuitunen 

Ter­ve­tu­loa kans­sam­me iloittelemaan!

Näy­tök­set: ke 7.6., to 8.6., pe 9.6., su 11.6., ma 12.6., ti 13.6., to 15.6., pe 16.6., su 18.6., ma 19.6., ti 20.6., ke 21.6. 

Näy­tök­set alka­vat klo 19.