Merimasku, Merimaskun Teatteri

Ohjelmisto 2019:

KAHDEN AKAN LOUKUSSA

Kah­den akan lou­kus­sa on kome­dia Vei­jon eri­koi­ses­ta avio­lii­ton alus­ta. Anop­pi pomot­taa sekä mini­ää että pii­kaa. Naa­pu­rin les­ki hää­rää muka­na ja tuo oman osuu­ten­sa kei­tok­seen. Kun taloon saa­puu vie­lä kak­si nais­ta lisää, sop­pa onkin val­mis!

Miten Vei­jo saa äitin­sä aisoi­hin ja vai­mon­sa takai­sin?

Aika eri­koi­sel­la kons­til­la…

Teki­jät:

Käsi­kir­joi­tus: Heik­ki Luo­ma
Ohjaus: Anne Lin­ja ja Maik­ku Tuo­mi

Esi­ty­sa­jat:

6.6. - 26.6.2019 - Kat­so tar­kem­pi aika­tau­lu tääl­tä!

Liput:

Liput netis­tä tai ovel­ta ennen esi­tyk­sen alkua.
ideaticket.fi
Lip­pu­kas­sa avau­tuu noin tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua. 

Aikui­set 15 €
Lap­set alle 12 v. 5 €

Yhteys­tie­dot:

Teat­te­rin­joh­ta­ja Mar­git Leh­ti­nen puh. 045 1263 152

Teat­te­rin koti­si­vut: