Vihti, Vihdin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

SALAISUUKSIA JA SAMMAKONREISIÄ

Vih­din kesä­teat­te­ris­sa esi­te­tään tule­va­na kesä­nä 2019 Mark­ku Hyvö­sen kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma sano­mal­li­nen kome­dia “Salai­suuk­sia ja sam­ma­kon­rei­siä”.

Kome­dia suvait­se­vai­suu­des­ta ja salai­suuk­sis­ta Suo­men suves­sa.
Ahdas­mie­li­nen maa­lais­ky­lä saa yllät­tä­viä vie­rai­ta maa­il­man hui­pul­ta.
Kol­men­täh­den Mic­he­lin-kok­ki tulee ja loih­tii sel­lai­sen kuli­naa­ri­sen juma­lan­pal­ve­luk­sen, jos­ta ei ole paluu­ta.
Pan­do­ran lipas auke­aa ja jokai­nen saa vuo­rol­laan ava­ta sanal­li­sen ark­kun­sa ja sitä sanot­ta­vaa vuo­si­kym­men­ten aika­na on todel­la­kin jää­nyt ham­paan­ko­loon.
Ham­paat irves­sä, suu hymys­sä ja pil­ke sil­mä­kul­mas­sa men­nään koh­ti vää­jää­mä­tön­tä.

Esi­ty­sa­jat:

Ensi-ilta lau­an­tai­na 15.6.2019 klo 17.00

Esi­tyk­set 15.6. - 17.8.2019, kat­so tar­kat esi­tys­päi­vät tääl­tä!

Teki­jä­noi­keuk­sia val­voo Mark­ku Hyvö­nen.

Liput:

Perus­lip­pu 22€, Elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön 20€, Lap­set (alle 16v) 12€

(Yönäy­tös­li­sä +2€)

Esi­tys­paik­ka:

Vih­din Kesä­teat­te­ri
Kirk­ko­nie­men­tie 12, Vih­ti kk

Kesä­teat­te­ris­sa

  • 563 sel­kä­no­jal­lis­ta istu­ma­paik­kaa
  • 8 pyö­rä­tuo­li­paik­kaa ylä­ta­san­teel­la
  • Pyö­rä­tuo­li­paik­ko­ja lisää myös ensim­mäi­sel­lä rivil­lä
  • Sade­ka­tos
  • Rin­ne­kat­so­mo, hyvä näky­vyys
  • Väliai­ka­kah­vi­la

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:                 

Vih­din Teat­te­ri ry toi­mis­to, Tuusan­tie 1, Num­me­la
toimisto@vihdinteatteri.fi
puh. 0400 975 068

Ennak­ko­myyn­ti myös: www.NetTicket.fi, sekä Pris­mat Num­me­la ja Loh­ja (+pal­ve­lu­mak­su)
Vih­din kesä­teat­te­ri sijait­see Vih­din kir­kon­ky­läs­sä, osoit­tees­sa Kirk­ko­nie­men­tie 12

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
http://www.vihdinteatteri.fi/