fbpx

Vihti, Vihdin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

FARSSIJUORUJAMUUNTUU TALVINÄYTELMÄKSI

KESÄN 2020 KESÄTEATTERIESITYKSET ON PERUUTETTU

Vih­din Teat­te­ri on teh­nyt pää­tök­sen, että koro­na­vi­rus­pan­de­mian aiheut­ta­mien poik­keus­o­lo­jen vuok­si esi­tyk­set kesäl­lä 2020 peruu­te­taan koko­naan. Kesä­näy­tel­mäk­si suun­ni­tel­tu Neil Simo­nin kir­joit­ta­ma fars­si ”Juo­ru­ja” siir­re­tään sisä­näy­tel­mäk­si Luk­sian audi­to­rioon. Ensi-ilta on loka­kuun 2020 lopulla.

Pitä­kää huol­ta toi­sis­tan­ne, tava­taan syk­syl­lä teatterissa!

Esi­tys­paik­ka:

Vih­din Kesä­teat­te­ri
Kirk­ko­nie­men­tie 12, Vih­ti kk

Kesä­teat­te­ris­sa

  • 563 sel­kä­no­jal­lis­ta istumapaikkaa
  • 8 pyö­rä­tuo­li­paik­kaa ylätasanteella
  • Pyö­rä­tuo­li­paik­ko­ja lisää myös ensim­mäi­sel­lä rivillä
  • Sade­ka­tos
  • Rin­ne­kat­so­mo, hyvä näkyvyys
  • Väliai­ka­kah­vi­la

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:                 

Vih­din Teat­te­ri ry toi­mis­to, Tuusan­tie 1, Num­me­la
toimisto@vihdinteatteri.fi
puh. 0400 975 068

Ennak­ko­myyn­ti myös: www.NetTicket.fi, sekä Pris­mat Num­me­la ja Loh­ja (+pal­ve­lu­mak­su)
Vih­din kesä­teat­te­ri sijait­see Vih­din kir­kon­ky­läs­sä, osoit­tees­sa Kirk­ko­nie­men­tie 12

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.vihdinteatteri.fi