Porvoo, Porvoon Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 
Musiikillinen kulissikomedia

OHJELMATOIMISTO NAURATTAVA AVIOLIITTO

Porvoon kesäteatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 33 €
Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, varus­mie­het, opis­ke­li­jat, lap­set 29 €
Ryh­mät (väh. 10 henk.) 29 €

Avio­liit­toa 45 vuot­ta ja yhtei­nen työ­paik­ka 35 vuot­ta. Mitä sii­tä tulee?

Sii­tä tulee Ohjel­ma­toi­mis­to Nau­rat­ta­va Avio­liit­to, avoin­na 24/7. Niin koto­na kuin töis­sä on aina ollut muu­ta­ma perus­pe­ri­aa­te: jokai­sen menes­ty­vän mie­hen taka­na on ulko-ovi ja koto­na her­ra on hel­lan ja hel­lan välis­sä. Näl­kää ei ole näh­ty ja töi­tä on riit­tä­nyt niin, että ohe­jel­ma­toi­mis­ton ”tal­lis­sa” on hui­kea jouk­ko maa­il­man ja Suo­men huip­pu­ja, pre­si­dent­te­jä, artis­te­ja, polii­tik­ko­ja, imi­taat­to­rei­ta, näyt­te­li­jöi­tä sekä liu­ta julk­kik­sia. Vaik­ka oves­ta tup­sah­te­lee­kin pres­so­ja Trump, Tart­si tai Sau­li ja kuu­lui­sia lau­la­jia, niin päi­vit­täin myös uudet, mah­dol­li­set tulok­kaat käy­vät esit­tä­mäs­sä taitojaan.

Nyt on aika kur­kis­taa kulis­sien taak­se, ohjel­ma­toi­mis­ton avio­liit­to- ja työ­suh­dear­keen NAURAEN.

Näyt­tä­möl­lä: Juha Lai­ti­la, Satu Laitila

VIE­RAI­LI­JAT:

Pepe Johans­son, Teleks-yhtyees­tä ti 23.7.2024 ensi-illas­sa
Leif Kivi­har­ju ja Sep­po ”Sunt­si” Jär­vi­nen, The First-yhtyeen Duo, pe 26.7., la 27.7., pe 2.8., su 4.8.2024
Aki Samu­li, tan­go­ku­nin­gas Aki Samu­lin Pau­lois­sa-kier­tu­eel­ta, su 28.7.2024
Päi­vi Mäki­nen, näyt­te­li­jä, ohjaa­ja, la 3.8.2024

Käsi­kir­joi­tus: Juha Lai­ti­la
Ohjaus: Päi­vi Mäki­nen
Tuo­tan­to: Satu Lai­ti­la, Fast Move Oy, puh. 0400 787878 info@porvoonkesateatteri.fi

ESI­TY­SAI­KA­TAU­LU
ENSI-ILTA ti 23.07.2024 KLO 19 / pe 26.7. / la 27.7. / su 28.7. / pe 2.8. / la 3.8. / su 4.8., ti & pe klo 19, la & su klo 15

Esi­tyk­sen kes­to: n, 1,5 h välia­jal­la, esi­tyk­sis­sä ei ole ikä­ra­jaa. Pidä­täm­me oikeu­den muutoksiin

PÄÄ­SY­LI­PUT JA LIPUN­MYYN­TI: liput 33,00 € / 29,00 € sis. pal­ve­lu­palk­kion, www.lippu.fi ja R-Kios­kit (+ tilaus­mak­sut alk. 1,50 €), ovel­ta rajoi­te­tus­ti tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua, info@porvoonkesateatteri.fi, puh. 0400 787878. Istuin­pai­kat ovat numeroimattomia.

VÄLIAI­KA­TAR­JOI­LUT etu­kä­teen Ravin­to­la Fabri­ken myynti@nordicravintolat.fi

DIN­NER-LIPUT: Bistro Sin­ne, päi­väl­li­sen pöy­tä­va­rauk­set info@bistrosinne.fi myynti@nordicravintolat.fi tai suo­raan varaus­ka­len­te­rin kautta

KAT­SO­MO JA RAVIN­TO­LA: Ravin­to­la Fabri­ken kat­so­moi­neen on ilmas­toi­tu ja tilat ovat esteet­tö­miä. Koko tilas­sa on tar­joi­luoi­keu­det, myös esi­tys­ten ajan katsomoon.

PYSÄ­KÖIN­TI: Tai­de­teh­taan sisä­pi­hal­la ja alla ole­vas­sa pysä­köin­ti­hal­lis­sa pysä­köin­ti on ilmais­ta 2 tun­tia rekis­te­ri­nu­me­rol­la. Lisä­ai­ka on mak­sul­lis­ta ja mak­set­taes­sa auto­maat­ti huo­mio ensin ilmai­sen pysäköintiajan.


YHTEYS­TIE­DOT
info@porvoonkesateatteri.fi Satu Lai­ti­la puh. 0400 787878