Porvoo, Porvoon Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Suoraan Sydämestä

Liput

Liput 29,50 e / 32,00 e pal­ve­lu­mak­sui­neen + lippu.fin tilaus­mak­su alk. 1,50 e 

Liput: www.taidetehdas.fi, info@taidetehdas.fi, puh. 010 231 8200, www.lippu.fi, R-kios­kit ja ovel­ta tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua.

Esitykset

Esi­tyk­set joka päi­vä 1.8. - 9.8.2023, arki­sin klo 19, la klo 15 ja klo 19, su klo 15

SHOW & DIN­NER-LIPUT 66,00 e - 86,00 e 1.8. - 9.8.2023
Tai­de­teh­taan Ravin­to­la Fabri­ken ja Bistro Sinne

Tie­dus­te­lut, varauk­set, tilauk­set: myynti@nordicravintolat.fi, puh. +358 (0)10 322 8142

Tuo­tan­to ja eri­kois­jär­jes­te­lyt
Satu Lai­ti­la, tuot­ta­ja, info@porvoonkesateatteri.fi, puh. 0400 787878

SUO­RAAN SYDÄ­MES­TÄ on tun­teel­li­nen musiik­ki­ko­me­dia rak­kau­des­ta lau­luun ja nau­ruun, elä­mäs­tä viih­teen Tähtitaivaalla.

Tari­nas­sa todel­li­nen ja kuvi­tel­tu, komiik­ka ja tra­ge­dia sekoit­tu­vat, kun EDITH PIAF, ELVIS JA TAPIO HEI­NO­NEN koh­taa­vat PÄI­VI MÄKI­SEN, JUHA LAI­TI­LAN ja AKI SAMU­LIN. Jokai­sel­le on oma het­ken­sä elä­mäs­tä ker­rot­ta­va­naan ja jokai­nen on viih­teen kunin­kaal­li­nen, joka antaa suo­raan sydä­mes­tään ylei­söl­le parhaansa.

Edith, Parii­sin ”pie­ni var­pu­nen” on chan­son-musii­kin armoi­tet­tu esit­tä­jä, jon­ka traa­gis­ta elä­mää ja kos­ket­ta­via lau­lu­ja Päi­vi Mäki­nen tul­kit­see suo­mek­si läm­möl­lä ja huumorilla.

Elvis, roc­kin ja sydän­ten kunin­gas elää ikui­ses­ti. Juha Lai­ti­lan Elvis on kul­ke­nut hänen humo­ris­ti­ses­sa viih­tees­sään jo kau­an monen muun imi­taa­tio­hah­mon ja -lau­lun rin­nal­la. Viva Las Vegas! Juhan elä­män­ta­ri­nan koo­mi­set hah­mot pyr­ki­vät nyt­kin Elvik­sen var­jos­ta mukaan juhliin.

Aki Samu­li, Tan­go­ku­nin­gas 2015 tuo Tapio Hei­no­sen takai­sin koti­kau­pun­kiin­sa ja hänen lau­lel­man­sa ihmis­ten sydä­miin. Myös Akin elä­mään, omiin kap­pa­lei­siin ja tul­kin­toi­hin suu­ris­ta tun­teis­ta ovat vai­kut­ta­neet koh­ta­lok­kaat, elä­mää suu­rem­mat tähdet.

Mut­ta mitä tari­nas­sam­me tekee pai­kal­li­nen sika­ti­lal­li­nen Kis­met Kymä­läi­nen, joka kut­suu itse­ään ”Pos­su­jen prin­ses­sak­si”? Sekin sel­vi­ää aikanaan.

Roo­leis­sa: Aki Samu­li, Päi­vi Mäki­nen, Juha Lai­ti­la, Satu Lai­ti­la
Käsi­kir­joi­tus: Juha Lai­ti­la
Ohjaus: Päi­vi Mäki­nen
Ääni­maa­il­ma: Pete Pel­to­la
Tuo­tan­to: Satu Lai­ti­la, Fast Move Oy