fbpx

Raasepori, Mustion Linnan kesäteatteri

Ohjelmistossa 2022:

ILMASTA RAHAA

Kome­dian pää­hen­ki­lö, Erk­ki Jout­sen, on kek­si­nyt oivan ansain­ta­kei­non, sosi­aa­li­tur­van lyp­sä­mi­sen kei­nol­la mil­lä hyvän­sä.
Kei­noi­na on muun muas­sa kek­sit­ty­jä suku­lai­sia ja mui­ta tut­ta­via, joi­ta on koh­dan­nut sur­kea epä­on­ni. Aina­kin Erkin sosi­aa­li­vi­ran­omai­sil­le sepit­tä­mis­sä tarinoissa.

Erkin raken­nel­ma uhkaa sor­tua, kun Kelan tar­kas­ta­ja saa­puu hänen kotiin­sa, vaik­ka tar­kas­ta­jan syy vie­rai­luun onkin Erkin kan­nal­ta posi­tii­vi­nen; ilmas­ta rahaa on tulos­sa lisää.
Tar­vi­taan vain alle­kir­joi­tus pape­riin. Paha vain, että alle­kir­joi­tus tar­vi­taan Erkin Ruot­siin muut­ta­mal­ta enti­sel­tä ali­vuo­kra­lai­sel­ta, jon­ka sosi­aa­lie­tuuk­sis­ta Erk­ki on naut­ti­nut. Monien mui­den lisäksi.

LIPUT:

36€ Perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 39.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
34€ Elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön, varush­lö (Lip­pu­pis­te 36.50 + palvelumaksut)

32€ ryh­mät väh. 20 hlöä
Ryh­mä­myyn­ti vain teat­te­ril­ta
(+ mah­dol­li­set toi­mi­tus- / laskutuskulut)

ESITYKSET 17.6.-31.7.2022
pe 17.6.2022 klo 18.00
su 19.6.2022 klo 15.00
ti 21.6.2022 klo 18.00
ke 22.6.2022 klo 18.00
ke 29.6.2022 klo 18.00
to 30.6.2022 klo 15.00
la 2.7.2022 klo 15.00
su 3.7.2022 klo 15.00
ti 5.7.2022 klo 18.00
ke 6.7.2022 klo 18.00
la 9.7.2022 klo 15.00
su 10.7.2022 klo 15.00
ti 12.7.2022 klo 18.00
ke 13.7.2022 klo 18.00
to 14.7.2022 klo 15.00
su 17.7.2022 klo 15.00
ti 19.7.2022 klo 18.00
ke 20.7.2022 klo 18.00
to 21.7.2022 klo 15.00
la 23.7.2022 klo 15.00
su 24.7.2022 klo 15.00
ti 26.7.2022 klo 18.00
ke 27.7.2022 klo 18.00
to 28.7.2022 klo 18.00
la 30.7.2022 klo 15.00
su 31.7.2022 klo 15.00

Yhteys­tie­dot:

Hålls­nä­sin­tie 89, 10360 Mus­tio (Raa­se­po­ri)
Lisä­tie­to­ja / 0440-520 260

Varauk­set ja lisä­tie­to­ja:
0440-520 260 Teat­te­rin lipun­myyn­ti
myynti@teatteriprovinissi.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.mustionlinnankesäteatteri.fi