Raasepori, Mustion Linnan kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

ULKOMAALAINEN

Liput

37 € perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 40.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
35 € elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön, varush­lö (Lip­pu­pis­te 38.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
25€ Lap­set, alle 12v (Lip­pu­pis­te 27.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
(+ mahd. toi­mi­tus- / las­ku­tus­ku­lut)

RYH­MÄT:
33 € väh. 20 hlöä
Ryh­mä­myyn­ti vain Teat­te­ri PRO­vins­sin lipun­myyn­nis­tä
(+ mahd. toi­mi­tus- / laskutuskulut )

Hulvaton farssikomedia ennakkoluuloista

Char­lie on ujo ja hyvin taval­li­nen mies Iso-Bri­tan­nias­ta, joka läh­tee her­mo­lo­mal­le ystä­vän­sä kans­sa Ame­ri­kan syvään ete­lään. Jut­te­lu vie­rai­den ihmis­ten kans­sa on Char­lien mie­les­tä kama­laa, joten ystä­vyk­set päät­tä­vät juk­sa­ta maja­ta­lon­sa remp­se­ää emän­tää, että Char­lie on ulko­maa­lai­nen. Char­lie ei muka­mas ymmär­rä mui­den maja­ta­lon asuk­kai­den puhees­ta höl­kä­sen pöläys­tä ja sii­tä­kös sop­pa syn­tyy. Hul­va­ton kome­dia ker­too ujou­des­ta, ennak­ko­luu­lois­ta ja sii­tä, kuin­ka har­mit­to­mas­ta pik­ku­ju­tus­ta kas­vaa kun­non sotku!

Ohjaus: Joo­nas Suo­mi­nen
Roo­leis­sa: Seve­ri Saa­ri­nen, Sari Havas, Han­na­mai­ja Nikan­der, Esa Num­me­la, Valt­te­ri Leh­ti­nen, Mikael Kar­via, Jus­si Salminen

ESITYKSET 2023

la 1.7.2023 klo 16.00
ti 4.7.2023 klo 18.00
ke 5.7.2023 klo 18.00
to 6.7.2023 klo 15.00
la 8.7.2023 klo 15.00
su 9.7.2023 klo 15.00
ti 11.7.2023 klo 18.00
ke 12.7.2023 klo 18.00
to 13.7.2023 klo 15.00
la 15.7.2023 klo 15.00
su 16.7.2023 klo 15.00
ti 18.7.2023 klo 18.00
ke 19.7.2023 klo 18.00
to 20.7.2023 klo 15.00
la 22.7.2023 klo 15.00
su 23.7.2023 klo 15.00
ti 25.7.2023 klo 18.00
ke 26.7.2023 klo 18.00
to 27.7.2023 klo 15.00
la 29.7.2023 klo 15.00
su 30.7.2023 klo 15.00
ti 8.8.2023 klo 18.00
ke 9.8.2023 klo 18.00
to 10.8.2023 klo 15.00
la 12.8.2023 klo 15.00

VIERAILUESITYKSET

Mus­tion Lin­nan kesä­teat­te­rin laval­la näh­dään kesän aika­na myös jouk­ko huip­pu­vie­rai­lu­ja. Upea mil­jöö majoi­tus- ja ravin­to­la­pal­ve­lui­neen viih­dyt­tää koko kesän! Koko ohjel­mis­to sivuil­lam­me www.teatteriprovinssi.fi/mustio

pe 14.7. klo 18 Ola­vi Vir­ta - Punai­set Leh­det
ti 18.7. ja ke 19.7. klo 14 Tatu ja Patu, elä­mä ja teot
la 22.7. klo 19 Jac­ke Björklund - Satoi tai pais­toi
to 27.7. klo 19 Suven Sven­git
pe 28.7. klo 19 Gim­me Abba -Show!
ke 2.-5.8. Kau­nis Vee­ra
pe 11.8. klo 18 Näin unta kesäs­tä ker­ran -runo­kon­sert­ti
ke 16.8. klo 18 Ilta Kat­ri Hele­nan kans­sa - 60v. Taiteilijajuhlakonsertti

Tiedustelut ja varaukset

Tie­dus­te­lut ja varauk­set Teat­te­ri PRO­vins­sin lipunmyynnistä:

0440 - 520 260
myynti@teatteriprovinssi.fi