fbpx

Raasepori, Mustion Linnan kesäteatteri

Ohjelmistossa 2021:

KAKSI PUUTA

Juha Tapion hit­tien sii­vit­tä­mä musiik­ki­ko­me­dia.
Kak­si puu­ta on her­sy­vän haus­ka tari­na rak­kau­des­ta, into­hi­mos­ta ja… jää­rä­päi­syy­des­tä.
Vaik­ka ennen oli­kin kaik­ki parem­min, niin voi­ko muu­tos jos­kus kui­ten­kin olla hyväk­si? Kah­den täy­sin eri­lai­sen maa­il­man koh­da­tes­sa ris­ti­rii­doil­ta ei voi­da vält­tyä, mut­ta ken­ties näkö­kul­mien avar­ta­mi­nen voi tuot­taa myös jotain hyvää ja yllättävää.

Esi­tyk­set ajal­la 30.6. - 7.8.2021

VIIMEINEN PATRUUNA

Näy­tel­mä ker­too Hjal­mar Lin­de­ris­ta (1862-1921) Mus­tion lin­nan perus­ta­jas­ta ja aika­kau­ten­sa suo­ma­lai­ses­ta kama­ri­her­ras­ta, vara­tuo­ma­ris­ta, suur­maa­no­mis­ta­jas­ta ja lah­joit­ta­jas­ta, joka eli hyvin värik­kään elämän.

Mus­tion lin­nan kesä­teat­te­ri kun­nioit­taa Hjal­mar Lin­de­rin muis­toa 2021 kesäl­lä kun hänen kuo­le­mas­taan tulee kulu­neek­si 100 vuot­ta. Näy­tel­män kei­noin kun­nioit­ta­mi­nen on oival­li­nen tapa hänen perus­ta­mas­saan Mus­tion lin­nan mil­jöös­sä. Näy­tel­mä ker­too Hjal­mar Lin­de­rin elä­män vii­mei­sis­tä vuo­sis­ta ja nii­den värik­käis­tä kään­teis­tä, mut­ta myös takau­tu­vas­ti hänen elä­mäs­tään muu­ten­kin. Näy­tel­mäs­sä käsi­tel­lään Hjlar­mar Lin­de­rin ja Man­ner­hei­min koh­taa­mis­ta ja sitä kaut­ta pei­la­taan ympä­röi­vään maa­il­maan. Lin­der oli avio­lii­tos­sa  vähän aikaa Man­ner­hei­min sis­kon Sop­hie Man­ner­hei­min kans­sa ennen vuo­si­sa­dan vaihtumista.

Esi­tyk­set ajal­la 14.8. - 28.8.2021

Yhteys­tie­dot:

Hålls­nä­sin­tie 89, 10360 Mus­tio (Raa­se­po­ri)
Lisä­tie­to­ja / 0440-520 260

Varauk­set ja lisä­tie­to­ja:
0440-520 260 Teat­te­rin lipun­myyn­ti
myynti@teatteriprovinissi.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.mustionlinnankesäteatteri.fi