Pornainen, Koskenniskan kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Kuin tuhka tuuleen

Koskenniskan kesäteatteri 2024
Liput

20 € aikui­nen, 18 € opis­ke­li­ja, elä­ke­läi­nen, työ­tön, varus­mies ja 13 € lap­si 7-15v.

Liput myyn­nis­sä Suo­men Nuo­ri­so­seu­ro­jen Puo­ti-verk­ko­kau­pas­sa. Lip­pu­ja voi myös ostaa teat­te­rin ovel­ta (lipun­myyn­ti auke­aa noin tun­ti ennen esitystä).

 Ryh­mä­li­put (yli 10 hen­gen ryh­mil­le -3€ nor­maa­li­hin­tai­sis­ta lipuis­ta, alen­nuk­sia ei voi yhdis­tää). Varauk­set: teatteri@ppns.net

Koskenniskalla Kuin tuhka tuuleen -jännityskomedia kesällä 2024

Perin­teik­kääl­lä hau­taus­toi­mis­tol­la Hal­la­maa & Hal­la­maa & Kump­pa­nil­la on edes­sään lois­ta­va men­nei­syys. Kuol­lei­suus ei rii­tä edes kului­hin ja kon­kurs­si uhkaa. Rahaa oli­si saa­ta­va ja pal­jon! Kun ame­ri­kan­suo­ma­lai­nen gangs­te­ri jouk­koi­neen saa­puu hau­taus­toi­mis­toon tar­koi­tuk­se­naan hau­da­ta isä enti­sil­le koti­kon­nuil­leen, alkaa tule­vai­suus näyt­tää valoi­sam­mal­ta. Äkki­ri­kas­tu­mi­nen hää­möt­tää, vaan mil­lä hin­nal­la? Sis­kos­ten on sel­vit­tä­vä gangs­te­ri­hau­ta­jais­ten lisäk­si vir­kain­toi­ses­ta kons­taa­pe­lis­ta, sin­nik­kääs­tä kosi­jas­ta sekä mut­kik­kais­ta per­he- ja ihmissuhdekiemuroista.

Käsi­kir­joi­tus: Rau­li Joke­lin & Panu Rai­pia
Ohjaus: Timo Tirri

ESITYKSET 

Ensi-ilta ti 18.6.2024 klo 19
Muut esi­tyk­set: ke 19.6. klo 19 su 23.6. klo 19 ti 25.6. klo 19 ke 26.6. klo 19 su 30.6. klo 17 ke 3.7. klo 19 pe 5.7. klo 19 la 6.7. klo 17 la 10.8. klo 17 su 11.8. klo 17 ke 14.8. klo 19 pe 16.8. klo 19 la 17.8. klo 17

Kesä­teat­te­ril­la on tila­va park­ki­paik­ka ja kat­so­mo on pää­osin katet­tu. Mais­tu­va puf­fet­ti pal­ve­lee ennen esi­tys­tä ja väliajalla.

Lisä­tie­to­ja: teatteri@ppns.net tai p. 045 783 875 99, FB: Kos­ken­nis­kan kesä­teat­te­ri ja IG: koskenniskan_kesateatteri