fbpx

Nurmijärvi, Kivi-juhlat

Ohjelmistossa 2022:

NUMMISUUTARIT

 - Niin muuttuu mailma

Ter­ve­tu­loa Alek­sis Kiven lap­suus­mai­se­miin seu­raa­maan Num­mi­suu­ta­rin Eevan vauh­di­kas­ta kosioretkeä!

Kivi-juh­lat on Suo­men van­hin vuo­sit­tai­nen har­ras­ta­ja­ke­sä­teat­te­ri­ta­pah­tu­ma. Ensim­mäi­set Kivi-juh­lat jär­jes­tet­tiin jo vuon­na 1953 Nur­mi­jär­ven Palo­joen Taa­bo­rin­vuo­rel­la. Kesäl­lä 2022 juh­lim­me samal­la näyt­tä­möl­lä jo 70. Kivi-juhlia.

Luvas­sa on rai­kas ja rai­la­kas tul­kin­ta Alek­sis Kiven klas­sik­ko­näy­tel­mäs­tä. Lavan täyt­tä­vät lau­lu, tans­si, vauh­ti ja vaa­ral­li­set tilan­teet, kun Eskon sijaan Num­mi­suu­ta­rin Eeva läh­tee kata­stro­faa­li­sel­le, mut­ta sil­ti koo­mi­sel­le kosiomatkalleen.

Vauh­dik­kaan musiik­ki­näy­tel­män on ohjan­nut Eli­na Kilk­ku. Musiik­ki Jar­mo Romp­pa­nen. Esi­tyk­sen kes­to n. 2,5 h väliai­koi­neen. Kat­so­mo on pää­osin katettu.

ESI­TYK­SET:

To 30.6. klo 19 Ensi-ilta
La 2.7. klo 15
Su 3.7. klo 15

Ti 16.8. klo 19
Ke 17.8. klo 19
To 18.8. klo 19
La 20.8. klo 15
Su 21.8. klo 15 (juma­lan­pal­ve­lus klo 13)
Ti 23.8. klo 19
Ke 24.8. klo 19

Lip­pu­jen hin­nat ennak­koon ostettaessa:

Perus­lip­pu 28 €
Elä­ke­läis­lip­pu 26 €
Lap­si 7-16 v. / opis­ke­li­ja / työ­tön 20 €
Alle 7 v lap­set sekä liik­ku­mis- ja/tai toi­min­taes­tei­sen kat­so­jan saat­ta­ja ilmaiseksi

Suo­si­tusi­kä­ra­ja on 12 v.

Lip­pu­ja voi ostaa myös R-kios­keil­ta joko Kivi-juh­lien tai esi­tyk­sen nimel­lä.
Lip­pu­ja myös Taa­bo­rin­vuo­rel­ta tun­tia ennen näy­tös­tä. Huom! Koro­na-aika­na syy­tä var­mis­taa lip­pu­jen saa­ta­vuus etu­kä­teen p. 050 588 1834 tai info@kivijuhlat.fi

Lisä­tie­dot:

Nur­mi­jär­ven Kivi-juh­lat r.y.
info@kivijuhlat.fi tai p. 050 588 1834

Teat­te­rie­si­tyk­set kesäl­lä Nur­mi­jär­vel­lä Palo­joen kyläs­sä Taa­bo­rin­vuo­rel­la osoit­tees­sa: Kou­lun­kul­man­tie 34, Palo­jo­ki, Nurmijärvi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kivijuhlat.fi