fbpx

Nurmijärvi, Kivi-juhlat

Ohjelmistossa 2021:

SEI7SEMÄN VELJESTÄ

Seit­se­män juku­ri­pään rie­ha­kas kar­ku­mat­ka suo­ma­lai­sen sie­lun ytimeen.

Teat­te­rioh­jaa­ja Samu­li Reu­na­nen on tun­net­tu tavas­taan lähes­tyä klas­sik­ko­teok­sia punk-asen­teel­la. Hän tart­tuu anar­kis­ti­sel­la otteel­laan Seit­se­mään vel­jek­seen roo­leis­sa monen ikäi­siä nai­sia. Teok­sen hah­mo­ja aja­tel­laan usein läpi­leik­kauk­se­na Suo­men mies­ten per­soo­nal­li­suuk­sis­ta. Vel­jek­set puser­re­taan nais­ten koke­mus­ten läpi uudel­la roh­keal­la tavalla.

Esi­tyk­set kesä-hei­nä­kuus­sa 2021

Ti 29.6. klo 19
Ke 30.6. klo 19
To 1.7. klo 19
La 3.7. klo 15
Su 4.7. klo 15

OLVIRETKI

Rie­muk­kaan fars­sin on ohjan­nut Samu­li Reu­na­nen.
Leh­ti­uu­ti­ses­ta kesäl­lä 1866 ins­pi­roi­tu­nut ”Olvi­ret­ki Sch­leusin­ge­nis­sa” on Alek­sis Kiven tuo­tan­non rie­muk­kaim­pia saa­vu­tuk­sia. Se on kupli­va kar­ne­vaa­li euroop­pa­lai­sen aate­his­to­rian kuo­hu­vil­ta tan­te­reil­ta, kos­tea kome­dia sak­sa­lai­sel­ta sota­näyt­tä­möl­tä, jos­sa kan­sal­li­suusaa­te ja juop­po­hul­luus löi­vät tove­ril­li­ses­ti kät­tä ja rai­voi­sas­ti rumpua.

Esi­tyk­set elo­kuus­sa 2021

Ke 18.8. klo 19 ensi-ilta
To 19.8. klo 19
La 21.8. klo 15
Su 22.8. klo15
Ti 24.8. klo 19
Ke 25.8. klo 19

Lip­pu­jen hin­nat ennak­koon ostettaessa:

Perus­lip­pu 27 €
Elä­ke­läis­lip­pu 25 €
Lap­si 7-17 v. / opis­ke­li­ja­lip­pu 20 €
Alle 7 v lap­set ja vam­mai­sen saat­ta­ja ilmaiseksi

Lip­pu­ja voi ostaa myös R-kios­keis­ta.
Lip­pu­ja myös Taa­bo­rin­vuo­rel­ta tun­tia ennen näy­tös­tä. Huom! Koro­na-aika­na syy­tä var­mis­taa lip­pu­jen saa­ta­vuus etu­kä­teen p. 050 588 1834 tai info@kivijuhlat.fi

Lisä­tie­dot:

Nur­mi­jär­ven Kivi-juh­lat r.y.
info@kivijuhlat.fi tai p. 050 588 1834

Teat­te­rie­si­tyk­set kesäl­lä Nur­mi­jär­vel­lä Palo­joen kyläs­sä Taa­bo­rin­vuo­rel­la osoit­tees­sa Kou­lun­kul­man­tie 34.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kivijuhlat.fi