Nurmijärvi, Kivi-juhlat

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Aleksis Kiven Karkurit

Nurmijärven Kivijuhlat 2024
Liput

Perus­lip­pu 28 €, ovel­ta 30 €
Elä­ke­läis­lip­pu 20 €
Lap­set yli 7v ja opis­ke­li­jat  20 €
Alle 7 v lap­set sekä liik­ku­mis- ja/tai toi­min­taes­tei­sen kat­so­jan saat­ta­ja ilmaiseksi

Lip­pu­ja voi ostaa Kivi-juh­lien omas­ta verk­ko­kau­pas­ta – kivijuhlat.fi tai lippu.fi:stä, R-kios­keil­ta sekä tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua por­til­ta (30 e).

Olem­me myös Kaikukorttikohde.

Lisätiedot ja ryhmät

050 584 1834
info@kivijuhlat.fi
www.kivijuhlat.fi

Tervetuloa Aleksis Kiven lapsuusmaisemiin seuraamaan ennen näkemättömiä Karkureita!

Taa­bo­rin­vuo­ren katet­tu näyt­tä­mö sijait­see aivan Alek­sis Kiven syn­ty­mä­ko­din naa­pu­ris­sa Nur­mi­jär­ven Palo­joel­la. Täs­sä upeas­sa mil­jöös­sä esi­tys ja his­to­ria koh­taa­vat ainut­laa­tui­sel­la taval­la. Teat­te­rin ulkoil­ma­kah­vi­lat ja gril­li pal­ve­le­vat tun­tia ennen esi­tys­ten alkua. Väliai­ka­tar­joi­lut voi tila­ta etukäteen.

Voit­taa­ko uskol­li­suus ja rak­kaus vai ahneus ja val­lan­hi­mo? Kar­ku­rit on traa­gi­nen rak­kaus­ta­ri­na, jonka

pyö­ri­tyk­ses­sä valat van­no­taan ja valea­sut vaih­tu­vat. Miten käy nuo­ren lem­men juo­nit­te­lu­jen verkossa?

Näy­tel­män kie­li on kivi­mäi­sen rehe­vää. Kivi-juh­lat on Suo­men van­hin vuo­sit­tai­nen harrastajakesäteatteritapahtuma.