Tuusula, Joka-Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Tiedot tulossa pian!

Kesäteatterit 2024 - tiedot tulossa pian
Liput

Perus­lip­pu 20 euroa
Elä­ke­läi­set 17 euroa
Lap­set 8 euroa

Tiedustelut ja lippuvaraukset
Lee­na Väyrynen
puh. 044 088 22 27
email: jokelankarjalaseura@gmail.com

Joka-Teat­te­ri on Joke­lan Kar­ja­la -seu­ran 1980-luvul­la perus­tet­tu kesä­teat­te­ri, jon­ka esi­tyk­set viih­dyt­tä­vät ylei­söä Tuusu­lan Joke­las­sa. Kesäi­sin kat­so­mot täyt­ty­vät vii­meis­tä penk­kiä myö­ten pai­kal­li­sis­ta sekä vie­ras­paik­ka­kun­ta­lai­sis­ta. Suo­sit­tu kesä­teat­te­ri jos­sa ihmi­set viih­ty­vät ja palaa­vat joka kesä uudestaan!

Ter­ve­tu­loa Tuusu­lan Jokelaan!