Tuusula, Joka-Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Vihtorin vallankaappaus

joka-teatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 23 euroa
Elä­ke­läi­set 20 euroa
Lap­set 10 euroa

VIH­TO­RIN VALLANKAAPPAUS

Kir­joit­ta­nut Tatu Pek­ka­ri­nen
Ohjaus Eija Vil­pas
Vih­to­rin val­lan­kaap­paus on Tatu Pek­ka­ri­sen 30-luvul­la kir­joit­ta­ma rat­ki­rie­mu­kas komedia.

Pää­hen­ki­löt ovat Vih­to­ri ja Klaa­ra. Tär­kei­tä tari­nas­sa ovat myös hei­dän tyt­tä­ren­sä Hilk­ka puo­li­soi­neen ja hol­hok­ki Mai­ja sul­ha­si­neen sekä pii­ka Sel­ma. Näy­tel­mäs­sä on haus­ko­ja pari­suh­de­kie­mu­roi­ta. Sii­nä ollaan mus­ta­suk­kai­sia, teh­dään sovin­toa, tais­tel­laan ja rakas­te­taan. Ja pii­lo­tel­laan marjaviiniä.

Esi­tyk­ses­sä on myös pal­jon mukaan­sa­tem­paa­vaa musiikkia.

Esi­tys­paik­ka on Joke­lan työ­väen­ta­lon piha. Nouse­val­la kat­so­mol­la ei ole katos­ta. Väliai­ka­tar­joi­lu on sisä­ti­lois­sa. Esi­tyk­sen kes­to on noin 2 tuntia.

Joka-Teat­te­ri on Joke­lan Kar­ja­la -seu­ran, 1980-luvul­la perus­tet­tu kesä­teat­te­ri, jon­ka esi­tyk­set viih­dyt­tä­vät ylei­söä Tuusu­lan Joke­las­sa. Kesäi­sin kat­so­mot täyt­ty­vät vii­meis­tä penk­kiä myö­ten pai­kal­li­sis­ta sekä vie­ras­paik­ka­kun­ta­lai­sis­ta. Suo­sit­tu kesä­teat­te­ri jos­sa ihmi­set viih­ty­vät ja palaa­vat joka kesä uudestaan!

Ter­ve­tu­loa Tuusu­lan Jokelaan!