Tuusula, Keski-Uudenmaan Teatteri KUT

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Täydelliset häät

Liput

40 € / 38 € / 36 € / 29 € / 27 €

Lipun­myyn­ti ja ryhmävaraukset:

Kes­ki-Uuden­maan Teat­te­rin toi­mis­to | Kul­ta­se­pän­ka­tu 4, 04250 Kerava

Ti, to klo 10-14
Ke klo 14-18

050 466 6455 ja info@kut.fi

Kra­pin kesä­teat­te­rin lipun­myyn­ti­pis­te näytöspäivinä.

Virittäydy kesään! Keski-Uudenmaan teatteri KUT esittää romanttisen ja vauhdikkaan farssin Täydelliset häät Krapin kesäteatterissa kesällä 2023.

Näy­tel­mä vie kat­so­jan vää­rin­kä­si­tys­ten ja kom­mel­lus­ten maa­il­maan, kun sul­ha­nen Mika herää hää­aa­mu­naan hotel­lin hääs­vii­tis­sä jomot­ta­vaan pään­sär­kyyn. Muis­ti­ku­vat edel­li­sel­tä illal­ta ovat yhtä hata­rat kuin sul­ha­sen olo­ti­la ja vie­res­sä nuk­kuu tun­te­ma­ton nai­nen. Ai kamala!

Mie­hel­lä ei ole aikaa jää­dä muis­te­le­maan eili­sil­taa, sil­lä mor­sian on pian tulos­sa pukeu­tu­maan häi­tä var­ten topak­ka anop­pi vana­ve­des­sään! Jos avio­liit­to aio­taan vie­lä pelas­taa, tar­vi­taan nopei­ta toi­men­pi­tei­tä. Sul­ha­nen vär­vää best­ma­nin apuun, mut­ta katuu sitä pian, kun sel­vi­ää kuka tun­te­ma­ton nai­nen on. Ja onko sii­voo­jas­ta enem­män hait­taa kuin hyötyä?

Näyt­tä­möl­le on tänä kesä­nä saa­tu hui­kean upea näyt­te­li­jä­jouk­ko: Sep­po Halt­tu­nen, Mari­ka Huo­mo­lin, Emi­lia Sini­sa­lo, Anna-Lee­na Sipi­lä, Kal­le Tah­ko­lah­ti, Jari Vai­nion­kuk­ka ja Eija Vil­pas! Näy­tel­män ohjaa Anna-Maria Klint­rup, käsi­kir­joi­tus Robin Haw­don ja suo­men­nos Sarian­ne Paasonen.

Täy­del­li­set häät on par­hai­den perin­tei­den mukai­nen fars­si yllä­tyk­si­neen ja vauh­dik­kai­ne kään­tei­neen, mut­ta samal­la myös romant­ti­nen kome­dia kesäi­seen makuun, jos­sa tun­teet leis­ku­vat ja ihmi­set jou­tu­vat miet­ti­mään ketä he todel­la rakastavat.

Tule kat­so­maan, toteu­tuu­ko häät, kenel­le tun­teet leis­ku­vat vai kar­kaa­ko tilan­ne täy­sin käsistä!

Esi­tyk­sen kes­to n. 2 tun­tia (1 väliaika)

Teat­te­ri­het­ken elä­myk­sen kruu­naa kesäi­set her­kut ja majoi­tus Kra­pin piha­pii­ris­sä:
Väliai­ka­tar­joi­lut, kesä­teat­te­rin majoi­tus­pa­ke­tit sekä yleis­tä tie­toa tääl­tä.
Kat­so Kra­pin verk­ko­kaup­pa kesä­teat­te­ri­tar­joi­lut täs­tä.