fbpx

Tuusula, Keski-Uudenmaan Teatteri KUT

Ohjelmisto 2020:

LASTENKONSERTTI

MIMMI LEHMÄN JA VARIKSEN KANSSA

Jip­pi­jee! KUT:n elo­kuus­sa lai­dun­ten lady ja kaik­kien sii­pi­veik­ko­jen kunin­gas teke­vät paluun Kra­pil­le. Mim­mi Leh­mä ja Varis lau­lat­ta­vat ja lei­kit­tä­vät lap­sia vie­lä kah­den kon­ser­tin ver­ran, joten varaa lip­pusi pikaisesti!

Kra­pin kesä­teat­te­ris­sa, Ran­ta­tie 2, 04310 Tuusula

la 8.8. klo 11
su 9.8. 
klo 15

KUT GOES SKANSEN

Ter­ve­tu­loa mukaan viet­tä­mään musii­kin- ja iloit­te­lun­täy­teis­tä iltaa Heik­ki Lun­din kans­sa Kra­pin kesäteatterille!

Kra­pi, tuo Tuusu­lan Skan­sen luo pit­to­res­kit puit­teet yhteis­lau­luil­lal­le, jos­sa ylei­sö pää­see mukaan haus­kan­pi­toon liveor­kes­te­rin joh­dol­la. Solis­ti­na kuul­laan huna­ja­ää­nis­tä Pert­ti Koi­vu­laa ja illan sere­mo­nia­mes­ta­ri­na toi­mii itseoi­keu­te­tus­ti Kes­ki-Uuden­maan Teat­te­rin ter­vas­kan­to, Lapin kul­ta­kurk­ku­na­kin tun­net­tu Heik­ki Lund. Iltaa tah­dit­ta­vat säke­nöi­vän Paja Ban­din kuu­mat pojat, kapel­li­mes­ta­ri­naan kaik­kien äitien suo­sik­ki­vä­vy ja san­ka­ri­te­no­ri Jus­si “John­ny Logan” Hon­gis­to. Ylei­söä lau­lat­ta­vat, viih­dyt­tä­vät ja kiih­dyt­tä­vät myös Ran­ta­tien Bey­oncè Eli­na Var­jo­mä­ki ja Jari “Jor­ma Kera­val­ta” Vainionkukka.

Tule mukaan lau­la­maan ja viih­ty­mään, allsång på Krapi!

Kra­pin kesä­teat­te­ris­sa, Ran­ta­tie 2, 04310 Tuusula

Sun­nun­tai­na 16.8. klo 17:00

ARTON JA MIRKUN PARISUHDELEIKIT

Kome­dia mie­hen ja nai­sen eri­lai­suu­des­ta! Mitä mies halu­aa, mis­tä nai­nen unel­moi, mikä menee pie­leen ja miksi?

Miia Nuu­ti­la ja Sep­po Halt­tu­nen hyp­pää­vät Mir­kun ja Arton roo­lei­hin ja yrit­tä­vät sel­vit­tää voi­vat­ko mies ja nai­nen kos­kaan ymmär­tää toi­si­aan tai edes joten­kin löy­tää yhtei­sen kie­len. Esi­tyk­ses­sä lei­ki­tään todel­la pari­suh­de­leik­ke­jä ja kat­so­taan mitä tapah­tuu, kun mies ja nai­nen otta­vat eri­lai­sia lähes­ty­mis­ta­po­ja toisiinsa.

Löy­tyy­kö lopul­ta punai­nen lan­ka ja kaik­ki on taas hyvin? Aina­kin 70-pro­sent­ti­ses­ti… Jos mie­het ovat Mar­sis­ta ja nai­set Venuk­ses­ta, mut­ta Halt­tusen Sep­po onkin Per­tun­maal­ta, niin kuin­ka pal­jon pitää häm­men­tää, että pääs­tään edes samal­le pla­nee­tal­le? Var­maa on aina­kin se, että tar­vi­taan mies ja tar­vi­taan nai­nen, sil­lä mitäs haus­kaa elä­mäs­sä muu­ten olisi?

Käsi­kir­joi­tus Miia Nuu­ti­la
Ääni­suun­nit­te­lu Ant­ti Paa­vi­lai­nen
Ohjaus Työryhmä

Roo­leis­sa Miia Nuu­ti­la ja Sep­po Halt­tu­nen
Valo­ku­vat ja graa­fi­nen suun­nit­te­lu Tuli­kuk­ka Huovinen

ESI­TYK­SET KRA­PIN KESÄ­TEAT­TE­RIS­SA
Ran­ta­tie 2, 04310 Tuusula

ke 5.8. klo 18
ke 12.8. klo 18
ke 19.8. klo 18
su 23.8. klo 18
ke 26.8. klo 18

LIPUT:

Perus­lip­pu 28 €
Elä­ke­läi­set 26 €
Opis­ke­li­jat 22 €

Esi­tyk­sen kes­to n. 1 h 30 min (1 väliaika)

Lipun­myyn­ti ja ryh­mä­va­rauk­set: 
Kes­ki-Uuden­maan Teat­te­rin toi­mis­to
Kul­ta­se­pän­ka­tu 4, 04250 Kera­va
info@kut.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kut.fi