Sipoo, Sipoon Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

MUMMONMÖKKI

LIPUT

23€/18€ tai pai­kan pääl­tä ostet­tu­na 25€/20€ . 
Ryh­mil­le (10 hlö) lipun hin­ta 18€/hlö.

Lip­pu­va­rauk­set

sipoon.teatteri@gmail.com tai 045 132 5664

Yhteys­tie­dot

Esi­tyk­set Söder­kul­lan kar­ta­non ulko­näyt­tä­möl­lä Söder­kul­lan­tie 701, 01150 Söderkulla 

Sipoon Teat­te­ri eli Ete­lä-Sipoon Nuo­ri­so­seu­ra ry esit­tää kesäl­lä 2022 Rei­jo Hon­ko­sen näy­tel­män Mummonmökki.

Hon­ko­sen kir­joit­ta­ma näy­tel­mä on mehe­vä kan­san­ko­me­dia ahnees­ta peri­kun­nas­ta, joka juo­nit­te­lee itsel­leen somaa mum­mon mök­kiä ja on samal­la tari­na pon­te­vas­ta mum­mos­ta, jota ei jymäytetä! 

Kome­dia tar­jo­aa kat­so­jil­leen mah­ta­via nau­run­paik­ko­ja - osan­sa saa­vat sekä kun­ta­päät­tä­jien kom­mer­ven­kit että hoi­toa­lan has­su­tuk­set, unoh­ta­mat­ta kiin­teis­tö­alan kel­me­jä­kään. Mum­mon mökin läh­tö­ti­lan­ne on tem­pais­tu suo­raan suo­ma­lai­ses­ta arjes­ta. Mie­len­kiin­tois­ta on myös se, että mök­ki puhuu!

Suu­ri osa näy­tel­män tapah­tu­mis­ta sijoit­tuu lää­kä­ri­pu­laa pote­vaan ter­veys­kes­kuk­seen, joten muka­na on myös aimo annos ajankohtaissatiiria.