Sipoo, Sipoon Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

TUBETUSTA TUPAAN

Liput

Perus­lip­pu 25€ (sis. pal­ve­lu­mak­sun)
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, varus­mie­het 20€ (sis. pal­ve­lu­mak­sun)
Ryh­mä­lip­pu 20€ / lip­pu (sis. pal­ve­lu­mak­sun)
Lap­set 10€ (sis. pal­ve­lu­mak­sun)
Lap­si­li­pun ikä­ra­ja 13 v.
Ryh­mä­li­pun mini­mi­mää­rä 10 kpl.

Ramin 50-vuo­tis­juh­lat lähes­ty­vät. Ramil­la on vai­ke­aa… Anop­pi käs­kyt­tää, vel­ka­taak­ka val­vot­taa ja lisäk­si oma veli uhkaa tul­la käy­mään juh­lis­sa kol­men­kym­me­nen vuo­den väli­ri­kon jäl­keen. Oma poi­ka vain tubet­taa - ja vie­lä­pä näyt­tää lyö­vän sil­lä rahoik­si, mokoma!

Mark­ku Hyvö­sen kir­joit­ta­ma näy­tel­mä esi­te­tään Sipoos­sa kan­tae­si­tyk­se­nä. Kome­dia tar­jo­aa kat­so­jil­leen her­sy­viä naurunpaikkoja.

Ohjaus - Ant­ti Wuok­ko

Näy­tök­sen kes­to noin 2 tun­tia. 1 väliaika.