fbpx

Sipoo, Sipoon Teatteri

Ohjelmisto 2022:

MUMMONMÖKKI

Sipoon Teat­te­ri eli Ete­lä-Sipoon Nuo­ri­so­seu­ra ry esit­tää kesäl­lä 2022 Rei­jo Hon­ko­sen näy­tel­män Mummonmökki.

Hon­ko­sen kir­joit­ta­ma näy­tel­mä on mehe­vä kan­san­ko­me­dia ahnees­ta peri­kun­nas­ta, joka juo­nit­te­lee itsel­leen somaa mum­mon mök­kiä ja on samal­la tari­na pon­te­vas­ta mum­mos­ta, jota ei jymäytetä! 

Kome­dia tar­jo­aa kat­so­jil­leen mah­ta­via nau­run­paik­ko­ja - osan­sa saa­vat sekä kun­ta­päät­tä­jien kom­mer­ven­kit että hoi­toa­lan has­su­tuk­set, unoh­ta­mat­ta kiin­teis­tö­alan kel­me­jä­kään. Mum­mon mökin läh­tö­ti­lan­ne on tem­pais­tu suo­raan suo­ma­lai­ses­ta arjes­ta. Mie­len­kiin­tois­ta on myös se, että mök­ki puhuu!

Suu­ri osa näy­tel­män tapah­tu­mis­ta sijoit­tuu lää­kä­ri­pu­laa pote­vaan ter­veys­kes­kuk­seen, joten muka­na on myös aimo annos ajankohtaissatiiria. 

ESI­TYK­SET:

Ensi-ilta to 21.7. klo 19.00
su 24.7. klo 16.00
ke 27.7. klo 19.00
to 28.7. klo 19.00
su 31.7. klo 16.00
ke 3.8. klo 19.00
to 4.8. klo 19.00
su 7.8. klo 16.00
ke 10.8. klo 19.00
to 11.8. klo 19.00
su 14.8. klo 16.00

LIPUT:

23€/18€ tai pai­kan pääl­tä ostet­tu­na 25€/20€ . 
Ryh­mil­le (10 hlö) lipun hin­ta 18€/hlö.

Lip­pu­va­rauk­set: sipoon.teatteri@gmail.com tai 045 132 5664

Yhteys­tie­dot:

Esi­tyk­set Söder­kul­lan kar­ta­non ulko­näyt­tä­möl­lä Söder­kul­lan­tie 701, 01150 Söderkulla 

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.sipoonteatteri.fi