Sipoo, Sipoon Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

RANTAAN HUUHTOUTUI DANNY

Sipoon Teatteri 2024
Liput

Net­Tic­ket 23 € / 18 € tai ovel­ta 25 € / 20 €
Ryh­mil­le (min. 10 hlö) lipun hin­ta 18 € / hlö

Sipoon Teatteri eli Etelä-Sipoon Nuorisoseura ry esittää kantaesityksenä kesällä 2024 näytelmän RANTAAN HUUHTOUTUI DANNY!

Muis­tin­sa menet­tä­nyt ja läpi­mä­räk­si kas­tu­nut iskel­mä­täh­ti pää­tyy kah­den sis­kok­sen hoi­viin. Dan­ny ei tie­dä kuka on, sis­kok­set eivät haluai­si ker­toa, mut­ta tun­nis­taa­ko joku kylän asu­kas hänet? Musiik­ki­pi­toi­nen fik­tii­vi­nen kome­dia sijoit­tuu 70-luvul­le ja maaseudulle.

Har­ri Veis­ti­sen kir­joit­ta­ma näy­tel­mä esi­te­tään Sipoos­sa kan­tae­si­tyk­se­nä. Kome­dia tar­jo­aa kat­so­jil­leen her­sy­viä naurunpaikkoja.

Ohjaus - Ant­ti Wuokko

Näy­tök­sen kes­to noin 2 tun­tia. 1 väliaika.

Näyt­te­li­jät
Juho Savo­lai­nen, Min­na Jaa­ti­nen, Pih­la Rät­tyä, Rui­de Lind­qvist, Johan­nes Var­tia, Max Nuot­ti­vaa­ra, Lee­na Weck­ström, Juk­ka Tar­vai­nen, Tei­ja Mäki­nen, Hen­ni Pätynen

Tuot­ta­ja: Ete­lä-Sipoon Nuo­ri­so­seu­ra ry