Sipoo, Sipoon Teatteri

Ohjelmisto 2019:

KUNNOLLA KATETTU

Sipoon Teat­te­ri esit­tää kome­dian KUN­NOL­LA KATET­TU. Näy­tel­män ensi-ilta on pe 26.7. klo 19.00 Joen­suun Tilal­la ulkoil­ma­näyt­tä­möl­lä ja näy­tök­set jat­ku­vat elo­kuun puo­li­vä­liin saak­ka.

Näy­tel­män on kir­joit­ta­nut Dave Free­man.
Kään­nös ja ohjaus Anu Häl­vä

Esi­tyk­set:

26.7.    pe    19.00 - Ensi-ilta
28.7.    su    16.00

31.7.    ke    19.00

7.8.      ke    19.00
8.8.      to     19.00
11.8.    su    16.00

14.8.    ke    19.00
15.8.    to     19.00
17.8.    la     16.00

Liput: 

www.netticket.fi
sipoon.teatteri@gmail.com
045 132 5664

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.sipoonteatteri.fi