Järvenpää, Järvenpään Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Onnen maa

Järvenpään kesäteatteri 2024
Liput

32 € perus­lip­pu
28 € ale­ryh­mät*
15 € alle 15-vuotiaat

*elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, työt­tö­mät, varus- ja sivii­li­pal­ve­lus­ta suorittavat

Esitykset

ke 5.6. klo 19 Ensi-ilta
pe 7.6. klo 19
la 8.6. klo 13
su 9.6. klo 16
to 13.6. klo 19
ti 18.6. klo 19
ke 19.6. klo 19
to 20.6. klo 19
su 23.6. klo 16

su 4.8. klo 16
ke 7.8. klo 19
to 8.8. klo 19
su 11.8. klo 16
ke 14.8. klo 19
to 15.8. klo 19
su 18.8. klo 16
ke 21.8. klo 19
to 22.8. klo 19
la 24.8. klo 16
su 25.8. klo 16

Nostalginen musiikkikomedia 60-luvun Suomesta

Mark­ku Pölö­sen hai­kean humo­ris­ti­ses­sa tari­nas­sa seu­ra­taan tuh­laa­ja­po­jan paluu­ta lap­suu­ten­sa mai­se­miin. Kesä on tul­vil­laan tun­teik­kai­ta het­kiä, tans­si­la­van tai­kaa ja maa­lais­ro­man­tiik­kaa. Musiik­kia meil­tä ja maa­il­mal­ta tah­dit­taa elä­vä orkesteri.

Sovi­tus ja ohjaus Reet­ta Ris­ti­mä­ki
Musiik­ki­vas­taa­va Jus­si Hon­gis­to
Koreo­gra­fia Vir­pi Mai­sa­la
Pukusuun­nit­te­lu Sinik­ka Zannoni

Kat­so­mo on katet­tu. Väliai­ka­tar­joi­luis­ta vas­taa Van­hik­sen kar­ta­non väki.

Jär­ven­pään teat­te­ri on vuon­na 1972 perus­tet­tu har­ras­ta­ja­teat­te­ri, joka toi­mii Jär­ven­pää-talol­la. Pro­duk­tiot toteu­te­taan teat­te­ria­lan ammat­ti­lais­ten johdolla.

Teat­te­rin toi­mis­to Jär­ven­pää-talol­la pal­ve­lee kai­kis­sa lip­pu­asiois­sa. Pal­ve­lua­jat ma ja ti klo 12-18, ke ja to klo 15-18. Toi­mis­ton kaut­ta pää­sy­li­put ja ryh­mä­myyn­ti ilman pal­ve­lu­mak­sua. Onnen maan liput saa­ta­vil­la myös verk­ko­kau­pas­ta holvi.com/shop/jarvenpaanteatteri. Ovi­li­pun­myyn­ti avau­tuu tun­tia ennen esitystä.