Helsinki, Helsingin Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Knut Pitkäjalka

Liput

14 € / 12 €

Esitykset kesällä 2023

Ensi-ilta 2.6.2023 kel­lo 18
6-8.6.2023 kel­lo 18
11.6.2023 kel­lo 14
12-15.6.2023 kel­lo 18
19-22.6.2023 kel­lo 18
30.6.2023 kel­lo 18
1.7.2023 kel­lo 18
5.8.2023 kel­lo 15
6.8.2023 kel­lo 15
19.8.2023 kel­lo 15
20.8.2023 kel­lo 15
26.8.2023 kel­lo 15
27.8.2023 kel­lo 15

Knut Pitkäjalka on Sirkku Peltolan ikinuori, rakastettu lasten - ja nuortennäytelmä, joka saa raikkaan, kesäisen sovituksen Helsingin kesäteatterissa kesällä 2023!

Knut Pit­kä­jal­ka on näy­tel­mä pojas­ta, jon­ka jal­ka­te­rät ovat huo­mat­ta­van suu­ret. Hän elää van­haa aikaa van­has­sa kau­pun­gis­sa ja kär­rää Äitin­sä ompe­le­mia vaat­tei­ta lähi­pii­rin sil­mää­te­ke­vim­mil­le. Kaup­pi­aal­la on tytär Oili, joka viil­tää sirun Knu­tin sydä­meen tans­sies­saan kär­ki­tos­suil­la balet­tia, vain pen­nin pyö­ry­läi­sen kokoi­sel­la maan plän­til­lä. Seik­kai­luun Knut täl­läy­tyy koh­ta­lon oikus­ta, kun Äitin­sä jou­tuu keuh­ko­tau­din seu­rauk­se­na enke­lio­sas­tol­le ja tes­ta­ment­taa pojal­leen tur­vak­si mat­ka­mal­li­sen sinkerin.

Näy­tel­mäs­sä on musiik­kia, lau­lua (lau­lu­jen teks­tit Heik­ki Salo), tans­sia ja joil­le­kin näky­mät­tö­miä hen­ki­löi­tä.
Esi­tys sopii kou­lu­lai­sil­le ja ehkä myös opettajille.

Työryhmä

Knut Pit­kä­jal­ka: Tii­na Heik­ki­nen
Kei­jo Kar­vai­nen: Iida Nie­mi
Äiti: Mat­lee­na Mont­han
Oili: Johan­na Ruo­na­la
Pet­mo: Rafael Pel­lik­ka
Ohjaus: Mia Kavas­to
Ohjaa­jan assis­tent­ti: Jaak­ko Enarvi

Toi­mii Teat­te­ri Stu­ren alai­suu­des­sa.
Esi­tyk­set Ter­va­saa­ren amfiteatterissa.

HELSINGIN KESÄTEATTERI ESITTÄÄ MYÖSRAKASTA HILJAAMUSIIKKINÄYTELMÄN JAKUUN KUMMALLINEN KESÄSATUNÄYTELMÄN

RAKASTA HILJAA

Liput 16 €

Rakas­ta Hil­jaa” musiik­ki­näy­tel­mä, on Kipak­ka musiik­ki­teat­te­ri­näy­tel­mä Eino Lei­non, L. Oner­van ja Lee­vi Made­to­jan kol­mio­draa­mas­ta. Sisäl­tää runout­ta, arve­lut­ta­vaa käy­tös­tä ja tans­sah­te­le­vaa musiikkia.

Esitykset kesällä 2023

Kantaesitys/ Ensi-ilta: Pe 28.7. klo 18.00
Muut näytökset: La 29.7. / Pe 4.8. / La 5.8. klo 18.00

Kuun kum­mal­li­nen kesä” on Hel­sin­gin teat­te­ri­kou­lun esiin­ty­vän ryh­män, VIM­MA ENSEMBLEN luo­ma iha­na satu­teat­te­ri per­heen pie­nim­mil­le! Ikä­suo­si­tus 3+

Tar­kem­mat tie­dot esi­tyk­sis­tä löy­tyy verk­ko­si­vuil­tam­me (alta linkistä)!