Helsinki, Kivinokan Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Viulunsoittaja katolla - musikaali

Viulunsoittaja_Katolla_kivinokan kesäteatteri
Liput

Liput alkaen 43,10 €

Ana­tev­kan kylä saa­puu Kivinokkaan!

Aja­ton ja rakas­tet­tu musi­kaa­liklas­sik­ko Viu­lun­soit­ta­ja katol­la esi­te­tään Kivi­no­kan kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2024.

Musi­kaa­lin lau­lut “Nousee päi­vä las­kee päi­vä” sekä “Rikas mies jos oisin” ovat kai­kil­le tut­tu­ja ennes­tään. Mai­to­mies Tev­jel­lä (Kari Kin­nas­lam­pi) ja hänen vai­mol­laan Gol­del­la (Han­na Kin­nu­nen) on vii­si tytär­tä, mut­ta näi­den lem­men­ku­viot eivät mene vanem­pien toi­vei­den mukai­ses­ti, kos­ka on…perinteet”.

Musi­kaa­liin tuo tum­man var­jon sen ajankohtaisuus.

Kivi­no­kan kesä­teat­te­ri sijait­see luon­non­kau­niil­la pai­kal­la meren ran­nal­la, Hel­sin­gin Hert­to­nie­mes­sä (Kulos­aa­ren­kar­ta­non tuntumassa).