Nurmijärvi, Taaborin kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Peter Pan

Taaborin kesäteatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 25€
Las­ten­lip­pu (3-15v) 17,50€
Eläkeläinen/opiskelija 22€
Per­he­lip­pu 79€ (2 aikuis­ta, 2 las­ta, 19,75€/hlö)

Lisätiedot

liput@taaborinkesateatteri.fi
044 346 8000

Ins­ta­gram: @taaborinkesateatteri
Suuri seikkailu odottaa, kun Taaborin kesäteatteri muuntautuu tänä kesänä Mikä-Mikä-Maaksi!
Yksi kaik­kien aiko­jen rakas­te­tuim­mis­ta saduis­ta herää hen­kiin hei­nä­kuus­sa 2024, kun Peter Pan ystä­vi­neen val­loit­taa Taa­bo­rin­vuo­ren. Peter Pan lumo­si kesä­teat­te­riy­lei­söt Taa­bo­ril­la ensim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2014 ja ylei­sö­me­nes­tys tekee nyt 10 v. juh­la­vuo­te­naan paluun.

Taa­vi Var­tian Peter Pan on vauh­tia ja iloa pur­sua­va esi­tys, sekä kau­nis ja kos­ket­ta­va tari­na kas­va­mi­ses­ta. Kuten aina Taa­bo­rin kesä­teat­te­ris­sa, takaa Peter Pan vai­kut­ta­van elä­myk­sen, jon­ka paris­sa viih­tyy koko perhe.

Näyt­te­li­jä­kaar­tis­ta löy­tyy tut­tuun tapaan valo­voi­mai­sia esiin­ty­jiä ja suo­sik­ki­näyt­te­li­jöi­den nimiä, täs­sä heis­tä muu­ta­mia: Kap­tee­ni Kouk­ku­na hur­maa hul­va­ton Timo Lavi­kai­nen, Kou­kun sis­ko­na ylei­söt lumo­aa upea San­na Stel­lan ja Heli­nä-Kei­ju­na näh­dään hur­maa­va Ame­lie Blau­berg
 
Näy­tel­män ohjaa Taa­bo­rin kesä­teat­te­ris­sa jo yli kym­me­nen vuo­den ajan koko per­heen kesä­teat­te­ri­me­nes­tyk­siä teh­nyt elo­ku­vaoh­jaa­ja Taa­vi Var­tia. Luvas­sa on jäl­leen kor­kea­ta­sois­ta, takuu­var­maa teat­te­ria ja iki­muis­toi­nen tapah­tu­ma, joka kruu­naa koko kesän!
 
Näh­dään Taaborilla!
Ohjaus: Taa­vi Var­tia
Käsi­kir­joi­tus: Taa­vi Var­tia, Esa Silander