Rymättylä, Rymättylän Teatteri

Ohjelmisto 2019:

PUHELINLUETTELO

Ila­koi­va ja häpei­le­mä­tön Puhe­lin­luet­te­lo on Tuo­mas Park­ki­sen kir­joit­ta­ma pai­kal­li­nen kome­dia ihmi­sis­tä, ilmiöis­tä ja klas­si­ses­ta kata­lo­gis­ta, jon­ka hen­ki­löt pää­se­vät nyt val­loil­leen Rymät­ty­län Teat­te­ris­sa. Romant­ti­sen pää­ta­ri­nan ympä­ril­lä pyö­rii yri­tys­ten ja ereh­dys­ten kir­jo sekä nip­pu hul­vat­to­mia hah­mo­ja kir­kon kel­lon­soit­ta­jas­ta Nei­ti Aikaan. 

Näy­tel­män on ohjan­nut Osku Pikan­der.  

Esi­tyk­set:

Pe 28.6. klo 18.30 ENSI-ILTA
Ti 2.7. klo 18.30
To 4.7. klo 18.30
La 6.7. klo 16.30
La 6.7. klo 21
Su 7.7. klo 16.30
Ti 9.7. klo 18.30
To 11.7. klo 18.30
Su 14.7. klo 16.30
Ti 16.7. klo 18.30
Ke 17.7. klo 18.30
Pe 10.8. klo 17

Liput:

15€ perus­lip­pu  
12€ elä­ke­läi­set ja opis­ke­li­jat sekä teat­te­ri­kor­tin hal­ti­jat 
8€ alle 15-v.

Suo­sit­te­lem­me näy­tel­mää 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le kat­so­jil­le.

Lip­pu­va­rauk­set:

Lip­pu­va­rauk­set: info@rymattylanteatteri.com tai puhe­li­mit­se 0445726149

Lip­pu­jen lunas­tus ja myös myyn­ti lip­pu­luu­kul­ta tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua.

Rymät­ty­län Teat­te­ri
Van­ha Ahteen­taan­tie 4, 21140 Rymät­ty­lä kk

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.rymattylanteatteri.com