fbpx

Loimaa, Krekilän Myllyn Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

KURPITSA

Koko per­heen Kur­pit­sa ensi ker­taa näyt­tä­möl­lä
Kre­ki­län myl­lyn kesä­teat­te­rin 40-vuo­tis­juh­la­näy­tel­mä KUR­PIT­SA on vauh­di­kas koko per­heen kome­dia. Mari­ta Kärk­käi­sen hul­va­ton käsi­kir­joi­tus vali­koi­tui kir­joi­tus­kil­pai­lun voit­ta­jak­si yli 50 ehdok­kaan jou­kos­ta.

Mil­lai­nen sop­pa syn­tyy, kun ainek­si­na on
1 hil­jai­nen pik­ku­ky­lä
2 toi­si­aan vält­te­le­vää naa­pu­ria
3-4 epäi­lyt­tä­vää kau­pus­te­li­jaa ja
KUR­PIT­SA?

Lisuk­kee­na tar­joil­laan vino pino vää­rin­kä­si­tyk­siä, kun kukin yrit­tää vie­rit­tää syy­tä ja kur­pit­saa muil­le. Jokai­sel­la on mie­li­pi­de sii­tä, kuin­ka kur­pit­sa tuli­si hyö­dyn­tää. Tuli­si­ko sil­lä rik­kaak­si? Vai sai­si­ko sii­tä hyvää pik­kels­siä? Kuin­ka nopeas­ti kur­pit­sa hajo­aa kom­pos­tis­sa?

Ennen pit­kää kur­pit­sas­ta kiin­nos­tuu myös vir­ka­val­ta, ja sop­pa on val­mis!

Lau­ra Kil­piö on ohjan­nut Loi­maal­la usei­ta menes­tys­näy­tel­miä, ja Loi­maan kau­pun­ki myön­si hänel­le vuo­den 2019 tai­teen kan­na­tus­a­pu­ra­han ansiok­kaas­ta työs­tään teat­te­rin, musii­kin ja lausun­ta­tai­teen saral­la. Kur­pit­san­vil­je­li­jä­nä hän on täy­sin aloit­te­li­ja, ja niin­hän se on, että KUR­PIT­SAN kas­va­tuk­seen tar­vi­taan koko kylä!

Ohjaa­ja: Lau­ra Kilpiö
Käsi­kir­joi­tus: Mar­jat­ta Kärk­käi­nen
_______________________

LIPUT:

Aikui­set – 20€ (18€)
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat ja varus­mie­het – 16€ (14€)
Opis­ke­li­jat – 10€ (8€)

Sul­keis­sa ennak­ko­hin­ta nettilippu.fi:stä.
Lip­pu sisäl­tää väliai­ka­tar­joi­lut idyl­li­ses­sä myllyrakennuksessa.

Osta liput ennak­koon tai varaa liput osoit­tees­ta - lippuvaraukset@krekila.fi

ESITYSAJAT:

Ensi-ilta: SU 27.6.2021 klo 16.00

TI 29.6.2021 klo 19.00
KE 30.6.2021 klo 19.00
TO 1.7.2021 klo 19.00
PE 2.7.2021 klo 19.00
SU 4.7.2021 klo 16.00

TI 6.7.2021 klo 19.00
KE 7.7.2021 klo 19.00
TO 8.7.2021 klo 19.00
PE 9.7.2021 klo 19.00
SU 11.7.2021 klo 16.00

Yhteys­tie­dot:

Kre­ki­län Myl­lyn Kesä­teat­te­ri
Nii­ni­joen­tie 316, 32410 Nii­ni­jo­ki

Yhtey­de­no­tot:
info@krekila.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.krekila.fi