Loimaa, Krekilän Myllyn Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Viisi vekkulia

Liput

Aikui­nen • 20 €
Opis­ke­li­ja, elä­ke­läi­nen, varus­mies • 18 €
Lap­si (alle 12 v.) • 10 €

Lippu.fi:stä ostet­taes­sa toi­mi­tus­mak­su alk. 1,50 €.

Opis­ke­li­jat ja varus­mie­het: alen­nuk­sen saa­dak­se­si pidä­täm­me oikeu­den tar­kis­taa alen­nuk­seen oikeut­ta­van todis­teen por­til­la saa­pues­sa­si teatteriin.

Esitysajat

15.6. / 16.6. / 18.6. / 20.6. / 21.6. / 25.6. / 27.6. / 28.6. / 29.6. / 30.6. / 2.7.

Yhteys­tie­dot:

Kre­ki­län Myl­lyn Kesä­teat­te­ri
Nii­ni­joen­tie 316, 32410 Niinijoki

Yhtey­de­no­tot:
info@krekila.fi