fbpx

Loimaa, Krekilän Myllyn Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

KURPITSA

Koko per­heen Kur­pit­sa ensi ker­taa näyt­tä­möl­lä
Kre­ki­län myl­lyn kesä­teat­te­rin 40-vuo­tis­juh­la­näy­tel­mä KUR­PIT­SA on vauh­di­kas koko per­heen kome­dia. Mari­ta Kärk­käi­sen hul­va­ton käsi­kir­joi­tus vali­koi­tui kir­joi­tus­kil­pai­lun voit­ta­jak­si yli 50 ehdok­kaan jou­kos­ta.

Mil­lai­nen sop­pa syn­tyy, kun ainek­si­na on
1 hil­jai­nen pik­ku­ky­lä
2 toi­si­aan vält­te­le­vää naa­pu­ria
3-4 epäi­lyt­tä­vää kau­pus­te­li­jaa ja
KUR­PIT­SA?

Lisuk­kee­na tar­joil­laan vino pino vää­rin­kä­si­tyk­siä, kun kukin yrit­tää vie­rit­tää syy­tä ja kur­pit­saa muil­le. Jokai­sel­la on mie­li­pi­de sii­tä, kuin­ka kur­pit­sa tuli­si hyö­dyn­tää. Tuli­si­ko sil­lä rik­kaak­si? Vai sai­si­ko sii­tä hyvää pik­kels­siä? Kuin­ka nopeas­ti kur­pit­sa hajo­aa kom­pos­tis­sa?

Ennen pit­kää kur­pit­sas­ta kiin­nos­tuu myös vir­ka­val­ta, ja sop­pa on val­mis!

Lau­ra Kil­piö on ohjan­nut Loi­maal­la usei­ta menes­tys­näy­tel­miä, ja Loi­maan kau­pun­ki myön­si hänel­le vuo­den 2019 tai­teen kan­nus­tus­a­pu­ra­han ansiok­kaas­ta työs­tään teat­te­rin, musii­kin ja lausun­ta­tai­teen saral­la. Kur­pit­san­vil­je­li­jä­nä hän on täy­sin aloit­te­li­ja, ja niin­hän se on, että KUR­PIT­SAN kas­va­tuk­seen tar­vi­taan koko kylä!

Ohjaa­ja: Lau­ra Kilpiö
Käsi­kir­joi­tus: Mari­ta Kärk­käi­nen
_______________________

LIPUT:

Aikui­set – 20€ (18€)
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat ja varus­mie­het – 16€ (14€)
Opis­ke­li­jat – 10€ (8€)
Ryh­mä­li­put 15€/hlö vähin­tään 15 hlön ryhmät

Sul­keis­sa ennak­ko­hin­ta nettilippu.fi:stä.
Lip­pu sisäl­tää väliai­ka­tar­joi­lut idyl­li­ses­sä myllyrakennuksessa.

Osta liput ennak­koon tai varaa liput osoit­tees­ta - lippuvaraukset@krekila.fi

ESITYSAJAT:

SU 4.7.2021, 16.00 // Ensi-ilta
TI 6.7.2021, 19.00
KE 7.7.2021, 19.00
TO 8.7.2021, 19.00 // Lop­puun­myy­ty
PE 9.7.2021, 19.00
SU 11.7.2021, 16.00
TI 13.7.2021, 19.00
KE 14.7.2021, 19.00
TO 15.7.2021, 19.00
PE 16.7.2021, 19.00
SU 18.7.2021, 16.00

Yhteys­tie­dot:

Kre­ki­län Myl­lyn Kesä­teat­te­ri
Nii­ni­joen­tie 316, 32410 Nii­ni­jo­ki

Yhtey­de­no­tot:
info@krekila.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.krekila.fi