Loimaa, Krekilän Myllyn Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

POKKA PITÄÄ

 - Vai pitääkö?

Pok­ka pitää-TV-sar­jan kir­joit­ta­jal­ta koko illan näy­tel­mä sar­jan pää­hen­ki­löi­den täh­dit­tä­mä­nä.
Har­joi­tel­laan näy­tel­mää ohjaa­ja­na naa­pu­rin Emmet. Kaik­ki sujuu erin­omai­ses­ti kun­nes Hyacinth pur­jeh­tii pai­kal­le… Pok­ka on koe­tuk­sel­la niin näyt­tä­möl­lä kuin kat­so­mos­sa­kin! 

Vauh­di­kas­ta tilan­ne­ko­miik­kaa Kre­ki­läs­sä kau­niin luon­non kes­kel­lä. 
Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään kans­sam­me!

Käsi­kir­joi­tus Roy Clar­ke
Suo­men­nos Joel Els­te­lä
Ohjaus Anne­li Hei­no

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Aikui­set: 18€
Elä­ke­läi­set & opis­ke­li­jat:  15€
Ryh­mät (väh. 20 hen­keä): 15€/hlö
Lap­set alle 12v: 8€

Lipun hin­taan sisäl­tyy väliai­ka­tar­joi­lu. Por­tit ava­taan tun­tia ennen näy­tös­tä.

Esi­tyk­set 30.6.-12.7.2019

Varaa liput nytlippuvaraukset@krekila.fi

Yhteys­tie­dot:

Kre­ki­län Myl­lyn Kesä­teat­te­ri
Nii­ni­joen­tie 316 
32410 Nii­ni­jo­ki

Yhtey­de­no­tot:
info@krekila.fi

Teat­te­rin koti­si­vut:

www.krekila.fi