fbpx

Kirkkonummi, Masalan Nuorisoteatteri

Ohjelmisto 2021:

NUMMISUUTARIT

Suo­men ensim­mäi­nen ja paras kome­dia,  Alek­sis Kiven Num­mi­suu­ta­rit on yllä­tyk­sel­li­nen, suur­ten tun­tei­den näy­tel­mä. Sen ajat­to­mat tee­mat kuten rak­kaus, pete­tyk­si tule­mi­nen ja yhtei­sön ulko­puo­lel­le jou­tu­mi­nen ovat polt­ta­via kysy­myk­siä myös omas­sa ajassamme.

Ohjaus: Tuo­mo Ait­ta ja Han­ne­le Tuominen

Ensi-ilta on arviol­ta hei­nä­kuus­sa 2021! Lisä­tie­to­ja tulos­sa pian!

Yhteys­tie­dot:

Masa­lan Nuo­ri­so­teat­te­ri, Ljus­da­lan­tie 9, 02430 Masala

Katet­tu katsomo.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.masalannuorisoteatteri.net