Porvoo, Porvoon Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Lainavaimo

Porvoon Teatteri 2024
Liput

26 € / 22 € eläkeläinen

Lainavaimo – hulvattoman hauska komedia kesäteatterissa Postimäellä

Lai­na­vai­mo on espan­ja­lai­sen Jor­di Galce­ra­nin kir­joit­ta­ma kome­dial­li­nen ilo­tu­li­tus, jos­sa yllät­tä­vät kään­teet ja epä­ta­val­li­set rat­kai­sut seu­raa­vat tois­taan. Näy­tel­mä ker­too raha­pu­laan jou­tu­nees­ta mie­hes­tä, joka hakee pan­kis­ta lai­naa ja pan­kin­joh­ta­jas­ta, joka ei halua antaa lai­naa ilman vakuuk­sia. Pan­kin­joh­ta­jan ja lai­nan­ha­ki­jan välil­le syn­tyy kak­sin­tais­te­lu, jon­ka panok­si­na ovat mie­hi­syys, per­he, rak­kaus ja tulevaisuus.

Jor­di Galce­ran pal­kit­tiin näy­tel­mäl­lään Espan­jas­sa vuo­den 2014 par­haak­si näytelmäkirjailijaksi.

Roo­leis­sa Tho­mas Pry­ke ja Jan­ne Kes­ki­kal­lio. Ohjaus Tuo­vi Putkonen.

Ammat­ti­lais­ten ja har­ras­ta­jien yhteis­työ­tä jo vuo­des­ta 1996.

Ei sää­ris­kiä. Pos­ti­mäen kesä­teat­te­ris­sa on katet­tu kat­so­mo ja ilmai­set pysä­köin­ti­pai­kat. Ryh­mä­alen­nuk­set -10 % yli kym­me­nen hen­gen ryhmät.

Ryh­mä­va­rauk­set ja tie­dus­te­lut 040 506 3572.