Vantaa, Vantaan Näyttämö

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

RONJA, RYÖVÄRINTYTÄR

vantaa 2024
Liput

28,10 € / 23 € + tilaus­mak­sut (alk. 1,50 € / tilaus)

Astrid Lindgrenin Ronja, ryövärintytär on rakastettu koko perheen fantasiaseikkailu

Myrs­kyi­se­nä yönä syn­tyy ryö­vä­ri­pääl­lik­kö Matiak­sel­le tytär, joka saa nimek­seen Ron­ja. Ron­jan vart­tues­sa hän on riit­tä­vän itse­näi­nen lähe­tet­tä­väk­si tut­ki­maan suur­ta maa­il­maa. Siel­lä hän­tä odot­taa mon­ta kieh­to­vaa seik­kai­lua – mut­ta myös vaa­ro­ja. Erää­nä päi­vä­nä hän tapaa Bir­kin, joka on Matiak­sen veri­vi­hol­li­sen, Bor­kan, poi­ka. Uuden ystä­vyy­den haas­tee­na on per­hei­den väli­nen syvä riita.

Ron­ja, ryö­vä­rin­ty­tär on koko per­heen klas­sik­ko, joka ker­too kai­ken voit­ta­vas­ta ystä­vyy­des­tä ja vapaudenkaipuusta.

VUONNA 85

Vantaan näyttämö 2024 vuosi 85
Liput

35 € / 30 € + tilaus­mak­sut (alk. 1,50 € / tilaus)

Manserockia Vantaalla!

Vuon­na 85 ker­too Juice, Pope­dan ja Eppu Nor­maa­lin musii­kin sii­vit­tä­mä­nä unel­mis­ta, sam­mut­ta­mos­ta elä­män­ja­nos­ta ja pala­vas­ta rak­kau­des­ta kiih­keäl­lä 80-luvulla.

Kesäl­lä Tom­mi tör­mää elä­män­sä rak­kau­teen Karo­lii­naan. Karo­lii­nan kadot­tua Tom­mi alkaa etsi­mään hän­tä ja löy­tää hänet lopul­ta par­haan ystä­vän­sä Pal­len luo­ta. Kaik­ki ainek­set suu­reen ihm­sis­suh­de­sop­paan ovat valmiina.

SEU­RAA MEI­TÄ:
Ins­ta­gram: @vantaannayttamo
Face­book: Van­taan Näyttämö