fbpx

Vantaa, Vantaan Näyttämö

Ohjelmistossa 2022:

VANJA-ENO

Van­taan Näyt­tä­mö tuo kesä­teat­te­rin Länsi-Vantaalle!

Anton Tše­ho­vinVan­ja-eno” saa ensi-iltan­sa 11.6. Kult­tuu­ri­ta­lo Mar­ti­nuk­sen lavalla!

Näy­tel­män tapah­tu­ma­paik­ka­na on her­ras­kar­ta­no, jos­sa hen­ki­nen rap­pio näkyy hen­ki­löis­sä samoin kuin ympä­röi­väs­sä luon­nos­sa, met­sien riistohakkuina.

Hen­ki­löi­den vuo­ro­pu­he­lus­ta avau­tuu kaik­ki se näen­näi­nen tapah­tu­mat­to­muus, jol­la on seu­raa­muk­sen­sa. Anton Tše­ho­vin kyky kuva­ta ihmis­mie­len rik­kaus ja syvyys on vail­la ver­taa. Hänen näy­tel­män­sä porau­tuu syväl­le kan­san todel­li­siin tun­tei­siin ja olosuhteisiin.

Näy­tel­mä on tul­kin­nal­taan traa­gi­nen kome­dia, mikä tekee asioi­den käsit­te­lys­tä miel­lyt­tä­väl­lä taval­la koskettavaa.

ESI­TYK­SET

11.06.2022 – 10.07.2022 

Hiirenloukku

Agat­ha Chris­tien rikos­näy­tel­mä Hii­ren­louk­ku on tulos­sa ohjel­mis­toon lop­pu­ke­säs­tä 2022.

SEU­RAA MEI­TÄ:
Ins­ta­gram: @vantaannayttamo
Face­book: Van­taan Näyttämö

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:   
www.vantaannayttamo.fi/ohjelmisto