Vantaa, Vantaan Näyttämö

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

KUOKKAVIERAS

Liput

25€/20€ + tilaus­mak­sut (alk. 1,50 € / tilaus, lippu.fi)

Esitykset

10.6. klo 16 ensi-ilta
13.6. klo 19 / 15.6. klo 19 / 17.6. klo 16 / 18.6. klo 16 / 20.6. klo 19 / 29.6. klo 19 / 1.7. klo 16 / 2.7. klo 16 / 30.7. klo 16 / 1.8. klo 19 / 3.8. klo 19 / 5.8. klo 16 / 6.8. klo 16 /8.8. klo 19 / 10.8. klo 19 /17.8. klo 19 / 19.8. klo 16 / 20.8. klo 16 / 24.8. klo 19 /30.8. klo 19 / 31.8. klo 19 / 2.9. klo 16

Pilottihanke Miesluola hakee vertaistaan

Pal­ve­lu­ta­lo drau­ma­ti­soi­duil­le mie­hil­le, edes lop­pusuo­ra ilman nai­sia on har­ras toi­ve. Mut­ta kun koro­na iskee, säh­kön hin­ta on pil­vis­sä, vou­ti hakee omi­aan ja yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nan pari­suh­de on ajau­tu­mas­sa karil­le, on vaih­toeh­dot vähis­sä. Talou­del­li­nen ahdin­ko on aja­mas­sa upean pilot­ti­hank­keen koh­ti kon­kurs­sia. On tur­vau­dut­ta­va vii­mei­seen oljen­kor­teen – pal­ve­lu­ta­loon tulee asuk­kaak­si nai­nen. Tämän jäl­keen mikään tai kukaan ei ole enää entisensä.

Esi­tyk­sen kes­to n. 2h 20min (sis. väliajan)

Käsi­kir­joi­tus & ohjaus: Mark­ku Hyvönen

Roo­leis­sa:
Pal­ve­lu­ta­lo mies­luo­lan hen­ki­lö­kun­ta
Mar­kus, yrit­tä­jä, pal­ve­lu­ta­lon joh­ta­ja - Tapa­ni Ran­ta­nen
Satu, yrit­tä­jä, Mar­kuk­sen vai­mo - Mila Lap­pa­lai­nen
Pep­pi, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­fir­man työn­te­ki­jä - Ulla Lind­blom
Kuok­ka­vie­ras
Saa­ra, uusi asu­kas - Ter­hi Kau­nis­mä­ki
Mies­luo­lan asuk­kaat
Han­nes, ex-yrit­tä­jä - Mari Läh­tei­nen
Jas­ka, luon­to­hih­hu­li, ex-balet­ti­tans­si­ja - Saku Ton­te­ri
Make, enti­nen kodin­ko­ne­kaup­pias - Lau­ri Hal­me
Timp­pa, mies­luo­lan senio­ri, enti­nen uro­lo­gi - Samp­sa Ran­ta­nen
Vil­le, enti­nen auto­kaup­pias - Erk­ki Leinonen

SEU­RAA MEI­TÄ:
Ins­ta­gram: @vantaannayttamo
Face­book: Van­taan Näyttämö