fbpx

Vantaa, Vantaan Näyttämö

Ohjelmistossa 2021:

Ter­ve­tu­loa siis leh­te­reil­le, tilaa meil­lä on Navet­ha­lian yli­sil­lä riit­tä­väs­ti koro­na­tur­val­li­seen teatterinautintoon!

TÄHDET, TÄHDET

Ensi-ilta pe 6.8.2021 kel­lo 19.00

Teos ker­too Rau­lin elä­män­ta­ri­nan lap­suu­des­ta kuo­le­maan.
Se valot­taa rakas­te­tun artis­tin esiin­ty­mis­kam­moa, mut­ta myös suur­ta tar­vet­ta lau­laa.
Näy­tel­mäs­sä on muka­na Rau­lil­le tär­kei­tä ihmi­siä mut­ta sii­nä kuva­taan myös hyväk­si­käyt­töä ja elä­män kipu­pis­tei­tä.
Laa­ja kat­taus Bad­din­gin musii­kis­ta vie tari­naa eteen­päin teh­den teok­ses­ta kipeän kos­ket­ta­van ja samal­la elämäniloisen.

Esi­tyk­set:
Pe 6.8.2021 klo 19.00 (Ensi-ilta)
Su 8.8. klo 17 | Ke 11.8. klo 19 | To 12.8. klo 19 | La 14.8. klo 17
Su 15.8. klo 17 | Ke 18.8. klo 19 | To 19.8. klo 19 | Ke 1.9. klo 19
To 2.9. klo 19 | La 4.9. klo 17 | Su 5.9. klo 17 | Ke 8.9. klo 19
To 9.9. klo 19 | La 11.9. klo 17 (vii­mei­nen esitys)

Liput:
25 € / 20 € netticket.fi
elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, alle 18-vuo­ti­aat sekä Van­taan näyt­tä­mön jäse­net 20 €
Alen­nuk­siin oikeut­ta­va kort­ti tulee esit­tää pyy­det­täes­sä pai­kan pääl­lä.
Vara­tut liput tulee lunas­taa vuo­ro­kaut­ta ennen esi­tys­tä.
Lipun hin­nat sisäl­tä­vät palvelumaksun.

Kir­jai­li­ja: Marian­ne Tik­ka­nen
Ohjaus: Kim­mo Tähtivirta

Roo­leis­sa: Mar­jut Hai­mi­la, Lau­ri Hal­me, Hilk­ka Kar­vi­nen, Ter­hi Kau­nis­mä­ki, San­na-Mari Kir­ja­lai­nen, Art­tu Lavi, Eli­na Lind­holm, Lee­na Mal­ko­vaa­ra, Ter­ho Mar­lo, Tii­na Mar­lo, Mikael Reko­la ja Saa­ra Sil­lan­pää
Bän­di: San­na-Mari Kir­ja­lai­nen (per­kusiot), Art­tu Lavi (2. pia­nis­ti ), Eli­na Lind­holm (bas­so), Mart­tii­na Mar­lo (melo­di­ka), Ter­ho Mar­lo (pia­no ja lau­lu), Mark­ku Neva­lai­nen (rum­mut), Mikael Reko­la (kita­ra)
Puvus­ta­jat: Pir­jo Pel­to­nen ja Pau­la Merta

VIISI NAISTA KAPPELISSA

Näy­tel­mä luo jän­nit­tä­vän kuvan kuol­lees­ta mie­hes­tä, nos­taa hänet näy­tel­män pää­osaan, kes­ki­pis­teek­si. Nais­ten usko­muk­set ja kuvi­tel­mat, hei­dän toi­veen­sa ja pet­ty­myk­sen­sä pal­jas­ta­vat pala palal­ta mie­hen sala­tun elä­män syö­ve­rit. Näy­tel­män aihe kyt­key­tyy kuo­le­maan, mut­ta Vii­si nais­ta kap­pe­lis­sa on gro­tes­ki kome­dia, tra­gi­ko­me­dia, niin kuin kir­jai­li­ja draa­man­sa mää­rit­te­lee. Siir­ty­mi­nen kap­pe­lin siu­naus­ti­lai­suu­des­ta Kaler­vo Räsä­sen les­ken kotiin joh­dat­te­lee tapah­tu­mia jopa fars­siin suuntaan.

Esi­tyk­set:
La 7.8. klo 17.00 | Ti 10.8. klo 19.00 | Pe 13.8. klo 19.00
Ti 17.8. klo 19.00 | Ke 25.8. klo 19.00 | Pe 27.8. klo 19.00 | La 28.8. klo 17.00
Ke 15.9. klo 19.00 | Pe 17.9. klo 19.00 | La 18.9. vii­mei­nen esi­tys klo 17.00

Liput:

- Perus­lip­pu 20 €
- Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, alle 18-vuo­ti­aat sekä Van­taan näyt­tä­mön jäse­net 15 €
- Väh. 10 hen­gen ryh­mä­alen­nus 10% perus­li­pun hin­nas­ta
Alen­nuk­siin oikeut­ta­va kort­ti tulee esit­tää pyy­det­täes­sä pai­kan pääl­lä.
Vara­tut liput tulee lunas­taa vuo­ro­kaut­ta ennen esi­tys­tä.
Lipun hin­nat sisäl­tä­vät palvelumaksun.

Kir­joit­ta­nut: Arto Sep­pä­lä
Ohjaus: Simo Lap­pa­lai­nen
Roo­leis­sa: Anne-Mari Leh­ti­nen, Las­si Lil­jan­to, Tel­ma Nuot­ti­mä­ki, Jen­ni Ran­ta­la, Kata­rii­na Saa­re­la, Saa­ra Salo

Näy­tel­mien oikeuk­sia val­voo Suo­men näy­tel­mä­kir­jai­li­jat ry.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:   
www.vantaannayttamo.fi/ohjelmisto